Mezinárodní Letní škola se blíží: rozhovor s Petrou Jäger a Nadjou Hillgruber

Zveřejněno: 5. 12. 2023

<  Zpět na výpis

V příštím roce se bude konat první mezinárodní Letní škola pro učitele lesních mateřských škol na území České republiky. Jedná se také o 15. Letní školu pro učitele lesních mateřských škol v ČR. Mezi zahraničními hosty se objeví i mezinárodně uznávané odbornice na předškolní vzdělávání v přírodě Petra Jäger a Nadja Hillgruber. Společně jsme si povídali nejen o důležitosti podpůrné sítě, ale také o očekávání a komunitě lesních školek.

Proč je podle vás přeshraniční propojování komunity lesních školek užitečné?
Petra Jäger:
Moje vzpomínky sahají až do roku 1993, kdy jsme založili první lesní mateřskou školu v Německu, ve Flensburgu. V té době bych velice ocenila možnost vyměňovat si zkušenosti, ale měli jsme tehdy jen omezené prostředky k tomu, abychom se propojili a vybudovali podpůrnou síť. Byli jsme schopni se spojit pouze prostřednictvím telefonu, a bylo tak náročné sdílet jakékoliv informace o předškolním vzdělávání v přírodě. Nyní máme možnost spojení nejen pomocí digitálních médií, ale i v reálném světě se všemi jeho vibracemi a energiemi. Příroda nezná hranice. A protože sféra našeho působení, záměrů a smysluplnosti naší práce je také bez hranic, má překonávání hranic smysl.
Pro země, které se nově vydávají na cestu upevňování těchto koncepcí ve vzdělávacím systému, představuje důležitou oporu fakt, že se předškolní vzdělávání v přírodě praktikuje i v jiných zemích, kde s ním již mají dlouholeté zkušenosti. Země, které mají tyto bohaté zkušenosti, zase vidí, jak původní záměry fungují v praxi a zároveň pracují se záměry novými. Děti lesa a přírody neznají naše dospělé hranice a spojují se s přírodou bezpodmínečně. Naše mezinárodní konference v roce 2019 ve Švýcarsku s 250 účastníky z přírodních a lesních mateřských škol z mnoha různých zemí ukázala, čeho lze dosáhnout díky společné touze vzít děti do přírody. Ukázalo, jak je důležité mít síť, která zkoumá, radí, podporuje, propojuje a především představuje jakousi duchovní kolébku, která všechny inspiruje.

Nadja Hillgruber: Hnutí "Children of nature worldwide hand in hand" bude 3. května 2024 slavit již posedmé „Mezinárodní den lesních mateřských škol“. To, že se nyní ve spolupráci s Asociací lesních MŠ v České republice bude moci toto hnutí dále rozvíjet a že se opět sejdeme napříč národy, bude úžasná, velká událost. Solidarita lidí z 24 zemí, kteří se sešli v lese u Sloního potoka v Curychu v roce 2019, plni nadšení a entuziasmu, zažehla vnitřní oheň vzájemné výměny zkušeností a vděčnosti za práci s dětmi v přírodě. V to doufáme i na akci v České republice.

V minulosti jste již byly hostem Letní školy pořádané Asociací lesních MŠ. Jaké máte nyní očekávání?
Nadja Hillgruber:
Ještě dnes mám husí kůži, když si vzpomenu na atmosféru a milé lidi, které jsem na Letní škole potkala. Měla jsem možnost se na těchto událostech podílet už dvakrát a vzpomínám na to s vděčností. Jste skvělé sdružení, které pro své členy odvádí pozoruhodnou práci. Velmi se těším a už teď vím, že uděláte, co bude ve vašich silách, abychom si společně užili skvělé chvíle.

Petra Jäger: Letní škola mi umožnila poznat velmi schopný tým (ALMŠ), který tyto dny velmi hodnotně využil a připravil neuvěřitelně dobrý program. Zažili jsme mnoho kouzelných okamžiků a dnes na ně velmi ráda vzpomínám. S velkou úctou nosím náramek, který jsem dostala poslední den na rozloučenou. Účastníci, zejména při ranním kruhu, mi dali velmi silně pocítit, že jsme na společné cestě. Závěrečný rituál se všemi svými částmi ve mně zůstal dlouho a pocítila jsem díky němu úctu ke všem lidem a organizátorům, kteří na akci byli. Tuto událost vnímám jako velmi cennou. Jako mezinárodní konzultant pro vzdělávání v přírodě navštěvuji mnoho zemí. Letní škola v Loutí pro mě však byla jedním z nejlepších zážitků. Opět se těším se pocit sounáležitosti a na podobně naladěné lidi.

V čem si myslíte, že bude mezinárodní škola tentokrát jiná?
Petra Jäger:
Vzhledem k tomu, že tuto akci vnímám jako pokračování mezinárodní konference ve Švýcarsku, myslím, že zde bude ještě větší prostor pro setkání a propojení účastníků z různých zemí. Ještě více se tak rozroste "we-feeling" a účastníci budou mít příležitost zapojit se a dostanou šanci získat odpovědi na své otázky.

Nadja Hillgruber: Souhlasím s Petrou, naše přátelství se rozrostou jako síť kořenů po celém světě.

Nadcházející letní škola nese název Semínka rozmanitosti. Jakým tématům se budete věnovat na přednáškách a workshopech? A proč si myslíte, že jsou tato témata důležitá?
Petra Jäger:
Za 30 let, během nichž jsem působila jako ředitelka a zakladatelka lesní školky ve Flensburgu, jsem získala mnoho zkušeností, které mi pomohly vytvořit "obrovský, pevný kořenový systém a mnohotvárnou korunu stromu". Ta se vytvořila díky mnoha různým zkušenostem a výzvám, o které bych se ráda s účastníky podělila. Přednáška by se dala nazvat "Jaké bohatství skrývá pobyt venku". Workshop se bude týkat práce s rodiči, inkluze v lesní školce a odpoví na otázky: Je lesní školka vhodná pro každé dítě? Jak se dětem daří se v lesní školce rozvíjet? S čím se lesní školky v různých zemích potýkají a co může být společnou myšlenkou, aby se navzájem podporovaly? Jak může vypadat lesní škola a existují nějaké další skvělé koncepty, které se snaží o změnu?

Nadja Hillgruber: Když se ohlédnu zpět, pracuji jako průvodce v přírodě už 16 let. Na mou cestu se hodí citát Friedricha Nietzscheho: "Od té doby, co mě unavilo hledání, jsem se naučil nacházet". Žijeme ve společnosti, kde fungujeme podle rychlosti, výkonu a zisku, a právě v tom vidím svůj přístup, který chci předávat lidem a který praktikuji s lehkostí a radostí. Ráda se podělím o své rozmanité zkušenosti z pomalých přírodních řemesel, o to, jak se ponořit do kontaktu se sebou samým, jako dítě, když si hraje a zapomíná na všechno kolem sebe. Z tohoto postoje vychází pokora k těm důležitým drobnostem, semínkům, která vytváříte vlastníma rukama. Právě v tomto kontextu vidím název příštího ročníku Letní školy jako velmi příhodný.

Co byste vzkázala účastníkům Letní školy 2024?
Nadja Hillgruber:
Letní škola 2024 je skvělou příležitostí k prezentaci báječné práce lesních školek po celém světě. Můžeme a musíme se ukázat! Měli bychom být odvážní a hrdí na svou práci, kterou všichni děláme, napříč hranicemi s malými i velkými lidmi v přírodě. A k tomu potřebujeme všechny, kteří se v Loutí sejdou.

Petra Jäger: Těšte se a setkáte se s něčím "velkým" a neuvěřitelně posilujícím. Všichni tyto impulsy a vzájemnou podporu potřebujeme, abychom mohli dál pracovat na svém poslání. Jsme navzájem propojeni i přes všechny hranice, vnímejme naši rozmanitost jako poklad, všechno je možné… stačí jedno malé semínko.

 

Petra Jäger
Pochází z německého Flensburgu, kde v roce 1993 založila první, obcí schválenou lesní mateřskou školu. Dodnes v ní pedagogicky působí. Je světově vyhledávanou odbornicí na učení v přírodě, školí začínající týmy v Koreji, USA, Itálii, Rumunsku a dalších zemích. V roce 2019 byla spolupořadatelkou mezinárodního setkání v Curychu k příležitosti Mezinárodního dne lesních mateřských škol (3. května), které se odehrávalo 100 % v přírodě a hostilo více než 200 pedagogů z celého světa.

Nadja Hillgruber
Přírodní pedagožka, šéfredaktorka digitálního časopisu "Nature Flow", členka správní rady a projektová manažerka projektů v oblasti přírody v družstvu Feuervogel zaměřeném na přírodní vzdělávání ve Švýcarsku. Spoluiniciátorka Mezinárodního dne lesních mateřských škol.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se