Jak na expedici do přírody s dětmi

Zveřejněno: 20. 11. 2018

<  Zpět na výpis

Asociace LMŠ uspořádala za podpory Jihomoravského kraje dvě přírodovědné expedice pro pedagogy mateřských škol. Projekt „Vedení přírodovědných expedic“ byl realizován na podzim 2018 v Pozořicích u Brna v lesích v okolí dětského lesního klubu Stromík. Expedicemi provázela vždy dvojice lektorů, didaktik a odborník na dané téma znalý místní přírody a nadšenec pro práci s dětmi v přírodě.

Přírodovědné expedice byly zaměřeny na rozvoj vědomostí o rostlinách a živočiších v okolí Pozořic a manipulaci s nimi. Projekt díky kvalifikovaným a zkušeným lektorům rozšířil nejen určovací dovednosti sezónní biosféry Jihomoravského kraje, ale také dovednosti pro pobyt v přírodě. Pedagogové byli proškoleni v metodě přírodovědné expedice, která spojuje seznámení se s ekologií organismů, společenstev a biotopů, s problematikou ochrany přírody a životního prostředí v kontextu udržitelného rozvoje, s určováním základních druhů typických pro danou lokalitu a její okolí, s environmentálně orientovaným pedagogickým přístupem a s rozvojem kompetencí pro pobyt v přírodě. Vedení expedic zážitkovou metodou podpořilo její uplatnění v praxi s dětmi. Prostřednictvím zážitku je podporována pozornost, vnitřní motivace, poznávání hranic vlastních schopností a kooperace ve skupině.

Během první bylinkové expedice, která se konala 13. října pod vedením Magdalény Dobromily Staňkové a Kláry Krchňavé, se účastníci seznámili s lesními a lučními bylinami, zimními plody a jejich využitím v kuchyni, domácí kosmetice i při první pomoci v přírodě. Prozkoumali velkou zahradu a seznámili se s bylinami na bylinkové spirále a planými rostlinami v přírodní zahradě, přímo v lese i na loukách. Pedagogové se učili konkrétní byliny, jejich vlastnosti a charakteristiku, vhodnost pěstování v bylinkové spirále, byli upozorněni na jedovaté dvojníky. Didaktička účastníky seznámila s konkrétními náměty k aktivitám s dětmi např. možnost využít byliny k sušení na čaje, vonné směsi, výroba ozdobných kytiček, ručního papíru a v neposlední řadě i s náměty k samotnému pěstování bylin. Nechyběly aktivity podporující všímavost dětí k přírodě, dovednost orientace a schopnost používat smysly. Účastníci dostali náměty na hry s tématem bylin, písně i pohádky.

Druhá expedice, která se konala 10. listopadu pod vedením Aleše Straky a Kláry Krchňavé, byla zaměřena na stopy, les, jeho obyvatele a pobytová znamení. Bylo sychravo, a tak bylo třeba myslet na pohodlí dětí častěji než při první expedici. Účastníci tak doslova zažili, že pobyt v přírodě začíná jeho přípravou. Umístění expedice na okraj přírodního parku Říčky umožnila provést pedagogy několika biotopy: les, louka, potok, rybník. O jejich obyvatelích předal zkušený lektor odborné informace. Samotní účastníci byli vtaženi do výkladů připravenými hrami, aktivitami zaměřenými na pozorování a tvoření. Pozorovali hnízda, pařezy, hledali možné nory a hádali jejich obyvatele. Velice zajímavé bylo určování hlasů různých ptáků, kteří expedici doprovázeli svým zpěvem. Kromě poznatků ze života zvěře a inspirace hrami pro děti při procházce lesem, dostali účastníci i zajímavé odkazy na publikace a zdroje pro práci s dětmi. Třešinkou na dortu této expedice byl v souvislostech podaný komentář k současné kůrovcové kalamitě v našich lesích.

Projektu se zúčastnilo více než 20 pedagogů, většina z nich obou expedic. Díky podpoře Jihomoravského kraje a dofinancováním expedic z prostředků ALMŠ byla účast zdarma a každý účastník obdržel studijní materiály, cedník a mezi dětmi velmi oblíbené kelímkové lupy.

Vedle dvou pětihodinových expedic s Alešem Strakou, Magdalénou Staňkovou a Klárou Krchňavou v Jihomoravském kraji se na podzim uskutečnily také dvě sedmihodinové expedice s Rudolfem Hettichem ve Středočeském kraji podpořené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se