Hra jako základ přírodní pedagogiky

Zveřejněno: 14. 12. 2020

<  Zpět na výpis

Asociace lesních mateřských škol připravila příručku pro pedagogy vycházející z principů přírodní pedagogiky. Metodiku sepsala Johana Passerin, která našla inspiraci v učení lektora přírodní pedagogiky Rudolfa Hetticha, ale také ve vlastním dětství a v pozorování dětí.

"Pozoruju děti ve školce, v MHD – i tam si děti snaží hrát a jsou za to napomínány, v parku, prostě kdekoliv. Pak od různých mistrů pedagogiky, kteří mi pomohli odhalit a pojmenovat principy. Důležité je také sebepozorování. Další věc je znalost principů dětského vývoje. V neposlední řadě jsou mým velkým zdrojem zvířata a to, jak si hrají, jak se pohybují – vlastně příroda jako taková. A myslím samozřejmě i na své dětství, na okamžiky, kdy si příroda hrála se mnou," říká Johana Passerin. 
Metodika připomíná význam hry v procesu učení, kdy je základem neopakovatelná pra.hra, která nepotřebuje žádných pomůcek a pokynů dospělého. Postupně připomíná další stádia, až po hru mediální, kdy dochází ke ztrátě schopnosti si hrát. Metodika je věnována především hrám, které mají sloužit k rozvoji vnímavosti, a prohlubování kontaktu se sebou samým a se světem. Smyslem je pak ukázat možnosti her s minimem vybavení. "Čím více věcí si sebou bereme, tím méně se zabýváme přírodou a sami sebou," říká Rudolf Hettich s tím, že k 95% činností s dětmi v přírodě nepotřebuje člověk nic. S tím souhlasí také Johana Passerin: "Měla jsem štěstí, že se moje dětství odehrávalo v úzkém kontaktu s přírodou, přinejmenším v prvních sedmi letech to bylo hodně podobné tomu, co nyní zažívají děti v lesních školkách. Vlastně si nepamatuji na žádné hračky, s výjimkou panenek a pokojíčku pro ně, a kočárku, ve kterém jsem vozila morče."
Významnou roli v dětské hře hraje průvodce, a proto by metodika měla také pomoci v rozvíjení přemýšlení o smyslu aktivit, které pro děti připravujeme. Přestože jsou uvedeny návody na dané činnosti, klade si za cíl zejména upozornit na důležitost spontánní dětské hry a vyzvat průvodce, aby byli pro děti dobrým vzorem. "Hra je dítětem iniciovaná a řízená činnost, tedy vyžaduje vlastní aktivitu, soustředění, pozornost. Také je důležité říct, že svobodná hra, aby byla svobodnou hrou, potřebuje určité podmínky: bezpečí, důvěru, hranice. U dětí předškolního věku jsou také důležití průvodci, kteří přinášejí inspiraci," uzavírá Johana Passerin.

Více o smyslu a nezbytnosti hry ve vývoji dítěte si můžete přečíst v rozhovoru Johanou Passerin zde.

METODIKA PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKY ke stažení.

 

Realizace projektu Přírodní pedagogika pro pokročilé s Rudolfem Hettichem byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy na podporu vzdělávání v regionálním školství a podporu aktivit integrace cizinců na území ČR.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se