A jsme zase doma....

Zveřejněno: 11. 3. 2021

<  Zpět na výpis

Vláda s platností od 1. 3. 2021 zakázala opatřením č. 200 přítomnost dětí v mateřských školách, tedy i v lesních MŠ. V předchozích výzvách za otevření lesních klubů jsme vycházeli ze shodné povahy činnosti i rizikovosti lesních MŠ a lesních klubů. Z této logiky a z dalších opatření vyplývá zákaz provozu lesních klubů.

Mateřské školy poskytují distanční vzdělávání dětem v povinném roce předškolního vzdělávání, na pomoc jim může být naše příručka. 

Nyní pokračujeme ve snaze prosadit spravedlivé zajištění vzdělávání a péče o děti ze všech typů předškolních zařízení. Komunikujeme o tom např. s  Radou vlády pro rovnost žen a mužů. V případě, že budou státem neregistrovaná a tedy nefinancovaná zařízení dlouhodobě uzavřena, reálně hrozí, že se děti nebudou mít kam vrátit. Stát přitom není schopen dětem zajistit místa v rejstříkových školkách, v roce 2019/2020 bylo celkem 36 277 žádostí o zápis, jimž nebylo vyhověno. Rodičům vzniká závažná překážka v návratu do zaměstnání. Dochází k přímé diskriminaci těch rodičů, kteří pro své dítě zvolili jiný než státem registrovaný druh péče či vzdělávání. Pro takto diskriminační krok ze strany státu přitom neexistuje racionální zdůvodnění, ani data, nejsou tedy splněny podmínky, které Ústavní soud v rozhodnutí ze dne 22. 2. 2021 vyžaduje pro jakékoliv vydané vládní opatření: “V podmínkách právního státu je totiž nemyslitelné, aby jakýkoliv akt orgánu veřejné moci, který zasahuje do základních práv, nebyl racionálně a přesvědčivě odůvodněn.” (rozhodnutí ÚS ze dne 22. 2. 2021).

Lesní kluby jsou typickým příkladem iracionálního a nepodloženého zákazu. Z hlediska epidemické rizikovosti jsou srovnatelné s provozem lesních mateřských škol, které byly v provozu. Průzkum Asociace lesních MŠ potvrdil, že míra karantén byla ve sledovaném období (3. a 4. týden v říjnu 2020) v lesních klubech výrazně nižší (5,6%), než v mateřských školách (22,1%). Předpokládanou příčinou nižšího šíření nemoci covid-19 v lesních klubech oproti klasickým MŠ je program založený na pobytu venku, menší počet dětí ve skupině a také stejná hygienická opatření, jaká zavedly mateřské školy.

Zdraví dětí a udržení provozu je v zájmu lesních klubů a není tedy odvozeno od jejich právní formy. Právní forma (resp. nezapsání ve školském či obdobném rejstříku) není opodstatněným důvodem pro zamezení přístupu dětí k péči a vzdělání a rodičům k výkonu zaměstnání. V případě potřeby, aby byly orgány veřejného zdraví oprávněny v jiných zařízeních kontrolovat dodržování hygienických opatření, lze toto oprávnění zakotvit ve výjimce. Dlouhodobě navrhovaným řešením je proto zobecnit znění výjimky a to např. následovně: "poskytování vzdělávání ve školách, školských zařízeních a obdobných zařízení předškolního vzdělávání a péče o děti do 6 let".

V návaznosti na doporučení pracovní skupiny Rady vlády pro rovné příležitosti zdůrazňujeme význam “vytvoření jasné a epidemiologicky udržitelné strategie návratu dětí do škol. Jasná komunikace plánu otvírání škol podle předem definovaných indikátorů, které by byly pochopitelné a předvídatelné pro širší veřejnost, tj. rodiče i pracovníky a pracovnice ve školství.”  Souzníme s mezinárodní výzvou UNICEF, která již nyní hovoří o "globální vzdělávací krizi" se závažnými dopady na zdraví a budoucnost dětí a apeluje na vlády zemí, aby návrat děti do škol jasně určily jako svou prioritu. 

 

 

Naše advokační aktivity jsou v rámci projektu "Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě" podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSFVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut

 

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se