Uzavření škol z preventivních důvodů - aktualizace

Zveřejněno: 11. 3. 2020

<  Zpět na výpis

MŠMT s platností od 11. 3. 2020 uzavřelo základní, střední a některé další typy škol. Mateřské školy tímto rozhodnutím uzavřeny nebyly (ale situace je proměnlivá, sledujte aktuální zpravodajství a webové stránky MŠMT). 

Současně MŠMT doporučilo mateřským školám a jejich zřizovatelům, aby zvážili přerušení či omezení provozu svého zařízení. Celý text ministerskho doporučení naleznete zde.

Lesní MŠ jsou ve stejné situaci, jako všechny ostatní mateřské školy a rozhodnutí, zda konkrétní MŠ uzavřít, či nikoliv, musí učinit zřizovatel školy (nejčastěji spolek) ve spolupráci s ředitelem školy. Při hodnocení situace Vašeho subjektu vycházejte z informací Vaší krajské hygienické stanice, kterou můžete kontaktovat s prosbou o radu. Seznam hygienických stanic naleznete zde.
Pokud se rozhodnete MŠ zavřít, jedná se o formálně jiné opatření, než zákaz provozu od ministerstva, zmiňovaný v úvodu, ale důsledek je stejný. Postup najdete v Novinkách z legislativy v Členské sekci. Platí, že MŠ vydá rodičům potvrzení o uzavření školy na tzv. “ošetřovné”, které mohou rodiče čerpat po dobu 9 dní, samoživitelé 16 dní. Po uplynutí této doby funguje potvrzení jako omluvenka z práce, ale rodič již nedostává finanční podporu. Bližší informace a formulář naleznete zde. Formulář je k dispozici i na našich stránkách u instrukcí k přerušení provozu. 
Do kolonky "z nařízení orgánu" vyplňujete název zřizovatele školy. Jako důvod uzavření můžete uvést doporučení MŠMT z 10.3.2020 č.j. MSMT-11703/2020-1, nebo některé z doporučení Vaší krajské hygienické stanice. Pokud se situace změní a bude plošně vydán zákaz vstupu dětí do MŠ, pak do kolonky "z nařízení orgánu" vyplníte "Ministerstvo zdravotnictví ČR". 

Pro lesní kluby platí obdobný postup jako pro MŠ. Jejich uzavření nebylo nařízeno, nicméně autority jako MŠMT a MZdr doporučují důkladné zvážení dalšího provozu. Pokud se lesní klub rozhodne svůj provoz omezit, nebo uzavřít, je např. směrem k platbám zásadní, jak má nastaveny interní dokumenty a smlouvy s rodiči. I lesní klub může vydávat potvrzení na ošetřovné (ověřeno na ČSSZ),  které mohou rodiče čerpat po dobu 9 dní, samoživitelé 16 dní. Po uplynutí této doby funguje potvrzení jako omluvenka z práce, ale rodič již nedostává finanční podporu. Bližší informace a formulář naleznete zde. Formulář je k dispozici i na našich stránkách u instrukcí k přerušení provozu.
Do kolonky “z nařízení orgánu” vyplňujete název organizace, která klub provozuje. Jako důvod uzavření můžete uvést doporučení své krajské hygienické stanice a naplňování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 21 ods. 1c. Pokud se rozhodnete provoz neomezovat, doporučujeme kontaktovat místní hygienickou stanici s žádostí o konkrétní hygienická opatření, která máte realizovat, aby byl provoz bezpečný.Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se