Uskutečnilo se

GUNTER GRÜN OOSTINGA: Život v přírodě - FRILUFTSLIV

čtvrtek 13. 10. 2016 od 18:00 do 20:00 v komunitní škole Jeden strom, Střední 367, Černošice

Bohatý život skromnými prostředky.

Gunter Grün Oostinga přijíždí do Čech již potřetí, aby představil českému publiku skandinávské umění, jak být v přírodě - Friluftliv. Ústředním tématem hnutí Friluftsliv - života v přírodě, je prožitek, nikoliv navštěvování přírody s cílem konzumovat kilometry nebo dobývat vrcholy. Lektor se bude zabývat otázkami, co znamená Friluftliv a proč se rozvinul zrovna ve Skandinávii. Porovná Friluftliv s podobnými českými a jinými evropskými tradicemi, kvality bytí v přírodě ve skupině a osamotě. Vysvětlí rozdíly mezi outoodovým vůdcem - outdoorgiude a skandinávským průvodcem - Vägledare. Přiblíží jak Fliruftsliv ovlivnil outdoorový průmysl a fenomén individualizace pobývání v přírodě a jak je možné principy Friluftliv v každodenním životě.

O lektorovi:
Gunter Grün Oostinga se narodil v roce 1973 v bývalé NDR. Už jako dítě měl vášeň pro pobyt v přírodě. Spoustu času trávil v lese a rád vzpomíná na letní prázdniny v kempech v bývalém Československu. Získal magisterský titul v sociální pedagogice. Po pádu berlínské zdi se mu otevřel  svět a Gunter nějakou dobu pracoval jako vodácký průvodce ve Švédsku, vydal se na několik výletů napříč Aljaškou a severní Kanadou, působil jako sociální pracovník na Madagaskaru a na Sibiři. V letech 2004-2005 absolvoval ve Švédsku studium Naturligt Friluftsliv. Po návratu do Německa v Potsdami u Berlína založil lesní družinu Baumhaus. Ve stejnojmenném městěčku se usadil a se svou ženou a dcerou žijí v mongolské jurtě, kterou vlastnoručně postavil. Uplynulý rok však strávil s rodinou ve Švédsku rok putováním a pobýváním v divočině. Nyní se vrací plný dojmů a nových zkušeností, o které se s námi podělí na své přednášce.

Seminář pro pedagogy, průvodce i rodiče. Přednáška se uskutečnila v němčině. Překlad: Timo Daneš.

 

WOLFGANG SASSMANNSHAUSEN: Virtualita vs. realita

úterý 27. 9. 2016 18:00 - 20:00, Lipka, Kamenná 20, Brno


Proč děti potřebují opravdové zkušenosti se světem a přírodou?

Virtuální svět je geniální. Při jeho používání nenamáháme naše smysly. Na informace, které zprostředkovává, si nesáhneme, nic necítíme, nemají žádnou chuť. Následkem toho dochází k útlumu smyslových prožitků.

Virtuální svět je geniální. Při jeho používání nenamáháme naše smysly. Na informace, které zprostředkovává, si nesáhneme, nic necítíme, nemají žádnou chuť. Následkem toho dochází k útlumu smyslových prožitků. Děti přitom žijí naplno, chtějí podílet se na všem, co se v jejich světě děje. A nemají žádný vzorec - nejdříve rozumět a pak jednat. Děti potřebují „pravé" zkušenosti se světem a s přírodou. Takové, které odpovídají jejich smyslovému přístupu. Tím se utváří jejich vůle - skrze uchopování světa. Později, když je tato vůle utvořena, mohou samozřejmě zpracovávat elektronicky zprostředkované informace i čistě ve své představě.

Dr. Wolfgang Saßmannshausen (*1952) je diplomovaný pedagog a učitel. Pracoval mnoho let v různých zařízeních s waldorfskou pedagogikou. Má dlouholetou praxi na sociálněpedagogické škole, která je také školícím střediskem pro budoucí waldorfské učitele. V České repubice přednáší od roku 1991 a stál zde u zrodu semináře Waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí. Od roku 2000 vede obdobný seminář v Jižní Korei. Působí jako lektor a mentor po celém světě. Přednáška bude probíhat v němčině s tlumočením do češtiny.

Seminář pro pedagogy, průvodce i rodiče. Přednáška se uskutečnila němčině. Překlad: Timo Daneš.

 

GODI KELLER: Škol(k)a srdcem

26. 7. 18:00 – 19:30 v rámci Letní školy pro pedagogy LMŠ, Toulcův dvůr - Stáje, Kubatova 32/1, Praha 10

Děláte svou práci srdcem? My také. Ústředním tématem letošní Letní školy byla otázka, jak spojit profesionalitu a autenticitu v práci pedagoga a jak učinit vzdělávání propojeným, nejen na intelekt zaměřeným procesem. Godi Keller často upozorňuje na to, jak je důležité chránit a podporovat zvědavost dětí a na důležitost celostního vzdělávání, v němž ruce a srdce jsou stejně důležité jako hlava. Považuje umění za jednu z nejkrásnějších cest k poznání a zdůrazňuje, že vše má svůj čas. Na dětství se dívá jako na období setby. To je skutečnost, která je často vychovateli a úředníky zapomínána, protože oni by rádi sklízeli úrodu už v době, kdy jsou děti ještě ve škole. O tom bude ve své úvodní přednášce mluvit Godi Keller.

Godi Keller se narodil v roce 1952 a od roku 1980 žije a pracuje v Norsku. Působí na základní i střední škole,  deset let vzdělával také učitele.  V devadesátých letech začal působit v kurzech pro rodiče a v současné době je na volné noze, lektorem a vypravěčem. Zabývá se tématem “problémové mládeže”. Své kurzy a přednášky má po celé Evropě. Je mentorem několika waldorfských škol, z nichž několik je i v České republice. Napsal dvě knihy, třetí dokončuje. Dvě knihy jsou sbírkami krátkých příběhů, které vyprávěl v Norském státním rozhlase  (NRK), třetí kniha je o pedagogice (Hjartan i Skolen). Na českém překladu knihy Škola srdcem se pracuje. 


GODI KELLER: Kompetence pro život

27.7. 9:30 – 12:00 v rámci Letní školy pro pedagogy LMŠ, Toulcův dvůr - Stáje, Kubatova 32/1, Praha 10

Godi Keller zabýval otázkou, co člověk potřebuje, aby v životě dokázal odolávat náročným situacím a být šťastný. Je důležité si uvědomit, že tato potřeba se týká všech dětí, dětí méně intelektuálně nadaných, neklidných či hyperaktivních, snílků, umělců - všech lidských bytostí. Lektor je otevřen diskuzi, část přednášky tak byla besedou s účastníky. 

 

SIEGRIED OETER: Management kvality lesní MŠ

28.7., 9:30 – 12:00 v rámci Letní školy pro pedagogy LMŠ, Toulcův dvůr - Stáje, Kubatova 32/1, Praha 10

Vztah mezi průvodcem a dítětem je důležitější než prostory, ve kterých se o děti pečuje. Mateřské školy s pevným zázemím lze mnohem snáze regulovat, opatřit předpisy a kontrolovat. Naproti tomu přírodu a člověka nikdy nebude možné úplně ovládat či kontrolovat. Ani pomocí bezpečnostních předpisů. I proto budou rizika školky v lese vždy teoreticky vyšší než v běžné mateřské škole. Toto riziko je však opodstatněné a smysluplné. Nelze žít ani provozovat školku v absolutním bezpečí, bez rizik. Naopak přísné bezpečnostní předpisy ale nenaučí děti schopnosti hodnotit rizika. Děti v lesní mateřské škole se mohou naučit dobře rizika rozeznávat - díky vztahu s průvodcem. Obvykle menší počet dětí a vždy minimálně dva průvodci zajišťují vědomé pojetí rizika. Individuální odpovědnost dospělého je zde zřetelnější, dohled a péče je tedy někdy v lesní mateřské škole splnitelná snáze než v běžné mateřské škole.

Lektor prezentoval téma rizika a jeho vyhodnocování jako základ pro dobře ošetřený provoz školky. Jak si vybudovat vědomý vztah k rizikům? Jak řídit tým a vypracovávat klíčové dokumenty? Přednáška byla velice cenná zejména v kontextu se Standardy kvality LMŠ, v nichž se nachází řada dokumentů týkajících se rizika. Díky přednášce účastníci zjistili, že BOZP a krizový plán nejsou strašidla, ale užiteční pomocníci.

Siegfried Oeter je uznávaný výchovný poradce na řadě míst; souběžně si zvyšoval kvalifikaci v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a jako case manažer v oblasti péče o dítě. Spolu se svou partnerkou Anjou Wointhe založil organizaci  Kitaberatung.com, ve které poskytují  konzultační služby školkám po celém Německu, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP), a působí jako poradce mateřských škol a státních orgánů při řešení otázek vývojových koncepcí, řízení kvality, financí a provozních nákladů. Zákony a způsoby vyřizování povolení k provozování se v jednotlivých spolkových zemích značně liší. Vzhledem k tomu, že působí jako poradce v různých zemích, zná všechny možnosti a alternativy, které jsou v Německu k dispozici. 


OLDŘICH HOZMAN: Organická architektura a stavby v přírodě

29. 7., 9:30 - 12:00 v rámci Letní školy pro pedagogy LMŠ, Toulcův dvůr - Stáje, Kubatova 32/1, Praha 10

Tvůrci lesních mateřských škol mají na paměti hlavně důležitost pobytu ve volné přírodě - to je ostatně i jejich hlavním rysem. Kulturní a estetický rozměr výchovy a vzdělávání by ale neměl být opomíjen. Mnohé školky mají zahrady, nebo nějakým způsobem pečují o kousek přírody kolem svého zázemí. Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí, a jak ve výchově působí naopak kulturně utvářené prostředí? Jaký vliv má prostředí na rozvoj představování, cítění a chtění? Co rozvíjí v prostředí síla vůle? Co jsou to elementární bytosti a jak může vypadat tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytostmi? Jaký je vztah elementárních bytostí k člověku?

Společně jsme se podívali na rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka a dítěte. Dozvěděli jsme se, jaké existují metody práce při navrhování herního a výukového prostředí. Jak vytvořit náladu v tvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice a imaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostření a pro komunikaci s druhým člověkem. V rámci přednášky byly prezentovány projekty škol, školek, školních zahrad a hřišť, které vznikaly při společné umělecké práci pedagogů, rodičů a dětí.

Akad arch. Oldřich Hozman vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a v roce 1989 ukončil studium architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1988 studoval na Uměleckoprůmyslové univerzitě v Helsinkách. Od roku 1990 pracuje jako svobodný architekt. Do své práce zahrnuje principy celostní architektury, jemných sil přírody, geomantie a rituály harmonizace prostoru. Navrhuje nízkoenergetické a ekologické stavby a přírodní zahrady. Ve svých projektech používá kolektivní tvorbu architektonických modelů při společné práci se zadavatelem. Projektuje alternativní školy, chráněné dílny a terapeutická centra. Věnuje se rozvoji tvořivosti týmů při práci se sochařskou hlínou. Přednáší u nás i v zahraničí na téma celostní architektura. V současné době dokončuje pátý ročník Akademie Rafael - školy umělecké terapie v Bratislavě.

  

Děti v lese aneb metodika vzdělávání v přírodním prostředí pro začínající lesní MŠ

2. 6. 2016 od 17:30 do 19:30, louka nebo jurta u Říčanské hájovny,  Říčany 375

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Seminář přiblížil, jak ke vzdělávání a zdravému rozvoji předškolních dětí využít nejen rostliny a živočichy, které potkáme, ale třeba také počasí, cestu na louku nebo svačinu v lese. A nejen to. K výuce můžeme využít i dětských her a dalších běžných situací každého dne, aniž bychom při tom omezovali svobodu vzdělávaných dětí.

Lektorka Sandra Cabajová pracuje s předškolními dětmi již 9 let. Má bohaté zkušenosti z ČR i zahraničí, z běžných i méně obvyklých mateřských škol. Její práci provází respektující přístup, využití přirozeného zájmu dětí i plynutí dne. Pro děti dokáže připravit poutavý program na pár hodin i na celý den. Svůj čas věnuje i práci s dospělými.

Seminář byl určen zejména začínajícím průvodcům a pedagogům dětí v lesních mateřských školách. Vítán byl každý, kdo pracuje s dětmi, i jejich rodiče, každý, kdo hledá inspiraci na venkovní aktivity.

 

HELLE HECKMANN: Pomalé rodičovství

17. 5. 2016, Waldorfská mateřská škola, Praha

19. 5. 2016, Waldorfská škola Příbram

21. 5. 2016, u příležitosti křtu knihy Pomalé rodičovství na festivalu SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU, Kino Perštýn, Praha

Helle Heckmann založila a třicet let vedla školku Nøkken v Dánské Kodani. U příležitosti slavnostního uvedení českého překladu její knihy Slow Parenting (Pomalé rodičovství) přijíždí opět do České republiky. 

Svým přístupem inspirovala mnoho pedagogů a školek v Evropě i po celém světě. Od Islandu, přes země Jižní Ameriky až po Nový Zéland a Čínu oceňují učitelé a rodiče její pedagogický přístup založený na zodpovědné roli dospělého, jež je dítěti zárukou dobře připraveného prostředí. Helle Heckmann přednáší o tom, proč je potřeba chránit dětství, dopřát dětem jejich čas, pohyb v přírodě za každého počasí, dostatek spánku a dobré jídlo. Hovoří o tom, jaké jsou klíčové potřeby dítěte v prvních sedmi letech života.  Napsala několik knih: Childhoods Garden (Zahrada dětsví), Play is to Learn (Hrát si znamená učit se),  Nøkken - Garden for Children (Nøkken - zahrada pro děti), Five Golden Keys (Pět zlatých klíčů) a Slow Parenting (Pomalé rodičovství). Slow parenting jako první z jejích děl vychází také v češtině.

"Pokud má tato kniha nějaké poselství, pak to, že životy a spokojenost našich dětí máme ve svých rukou. Jako dospělí neseme za děti plnou zodpovědnost. Coby rodiče, prarodiče, pedagogové a politici se musíme naučit zastavit a se zvýšenou citlivostí naslouchat jejich potřebám. Navrhují politici delší pracovní dobu a méně volných dní, aby aktivním občanům umožnili vykonávat více práce, aby získali hlasy ve jménu emancipace žen? Měli bychom akceptovat jesle a školky s napjatým rozpočtem, v nichž se pedagogové jen s obtížemi snaží vytvořit smysluplný den pro děti, které jsou přiváděny a vyzvedávány v různých časech, přičemž některé z nich tam s narůstající únavou a podrážděností stráví osm až deset hodin? Ne, neměli! Děti nás potřebují. Potřebují vědět, že jsme tu pro ně, ať už jako jejich rodiče, pedagogové nebo opatrovatelé. Spíše než nepředvídatelné prostředí děti potřebují bezpečí a pozornost."

 

MARIE BALTUSOVÁ: Spontánní radost z učení Reggio Emilia

19. 5. 2016, aula ZŠ Vodičkova, Praha

Jak "neučit" ale provázet; jak kreativně objevovat sebe a svět; jak dítě rozvíjet aniž bychom museli učit dle pevných osnov; jak dovést témata a projekty do hloubky; jak nechat dítě volit si samo cestu a podpořit jej v tom bez manipulace a pravidelných odměn? Jak pracovat se světlem a experimenty; jak zapojit rodiče; jak propojit učení se skutečným světem; jak nechat dítě volně tvořit s výsledkem? Zní to všechno samozřejmě a jednoduše, ale umět takto vést děti vyžaduje jistou transformaci.

Lektorka Mgr. Marie Baltusová, zakladatelka a ředitelka mateřské školy Safirka v Brně, která se inspiruje principy vzdělávací filozofie Reggio Emilia – směru vzniklém v Itálii po druhé světové válce - a vrací se k přirozenosti učení a k radosti z něj. Podporuje dětskou tvořivost i zodpovědnost a inspiruje je k vlastnímu objevování a spoluvytváření světa kolem nás. Zkušenosti v nejen předškolní pedagogice načerpala ve Finsku, Austrálii a na Novém Zélandu. „Reggio Emilia je spontánní radost z učení a objevování, která je malým dětem vlastní. Stačí se s nimi vydat na tuto dobrodružnou cestu, podporovat je a otevřít svoji mysl. Neučíme my děti, ale učíme se společně s nimi a je to velká zábava!"

 

JOHANA PASSERIN: Svátky a tradice

28. 4. 2016 Brno

Seminář Svátky a tradice hledal odpovědi na otázky, jak je možné svátky a tradice nově uchopit a žít, dostat se k jejich obsahu. Proč je umění práce s obrazností klíčovou dovedností každého průvodce, jakou mohou mít tradice roli ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jak děti prožívají čas.

Johana Passerin pracuje v Asociaci lesních MŠ jako koordinátorka vzdělávacích projektů. Je průvodkyní dětí v lesní školce Hvězdy v lese, kterou spoluzaložila a vede. V letech 2010-2014 působila jako vedoucí lesní MŠ Šárynka. Vystudovala seminář Waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí, je certifikovanou chůvou pro děti od narození do 7 let. Působí jako mentorka.

 

O.FRED DONALDSON: Original Play

22. - 24. 4. 2016 Praha

Original Play® rozvíjí sociální dovednosti, odbourává strach a agresi. Je uznána UNICEF jako prevence násilí. Pomáhá nejen rodičům, pedagogům a terapeutům, ale i managerům a obchodníkům navazovat komunikaci na bázi důvěry. Praxe Original Play® je užitečná v každodenním životě, tentokrát věnovaná převážně rodičům a pedagogům.

O. Fred Donaldson, Ph.D. si již více než 35 let hraje s nesčetnými lidmi každého věku, i s volně žijícími zvířaty – např. vlky, delfíny a medvědy. Přitom odhalil společný jmenovatel těchto her, který nazval Original Play®. Pracuje s dětmi se speciálními potřebami, s dětmi z kulturně odlišných prostředí, se sportovci i managery. Ve hře s nimi sdílí svět beze strachu a násilí, svět důvěry a hravé radosti.

Spolupořádáno s Original Play.

 

22. - 24. 4. 2016 O.FRED DONALDSON: Original Play, Praha

17. 03. 2016 a 14. 04. 2016 MARIE BALTUSOVÁ: Reggio Emilia, Brno

25. 02. 2016 JOHANA PASSERIN: Jak rozpoznat a naplnit potřeby současných dětí?, Plzeň

29. 11. 2015 RADEK MUSIL: Setkání s koncovkami, Děčín

26. 11. 2015 CATHY BATH: Lesní školka, kde lišky dávají dobrou noc, Dobřichovice

17. - 19. 04. 2015 ŠTĚPÁNKA TROJSKÁ ČÍŽKOVÁ: Více hudby do našich životů, Brno   

19. 02. 2015 ALEK LAČEV: Psychologie učení a práce s chybou   

12. - 13. 12. 2014 ŠTĚPÁNKA TROJSKÁ ČÍŽKOVÁ: Více hudby do našich životů, Praha.

29. 07. 2014 GUNTHER GRÜN - OOSTINGA: Ahoj školo - sbohem přírodo?!, Praha

24. 04. 2014 TEREZA VALKOUNOVÁ & JOHANA PASSERIN: Lesní mateřská škola - zakládáme a první rok, Praha

20. 03. 2014 MAGDALENA KAPUCIÁNOVÁ: Stravování v MŠ a udržitelný rozvoj, Praha.

27. 02. 2014 WOLFGANG SASSMANSHAUSEN: Virtualita vs. realita, Praha

12. 12. 2013 ALENA LALÁKOVÁ: Vývoj dítěte od 2 do 6 let, Praha

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se