Podmínky účasti

Požadavky na účastníka

  • Strukturovaný profesní životopis vč. vzdělání v rámci kurzů ALMŠ (v rozsahu 1 normostrany).
  • Min. roční praxe v mateřské škole, aktivní pedagogická práce v současnosti min. 2 dny v týdnu.
  • Pedagog/průvodce lesní MŠ, která je členskou organizací Asociace LMŠ.
  • Potvrzení splnění výše uvedeného požadavku od vedoucí/ho členské LMŠ a jeho doporučení (razítko organizace s podpisem vedoucího pedagoga nebo ředitele organizace)
  • Akceptace podmínek účasti


Podmínky účasti

  • Realizace tří hodinového individuálního mentoringu s mentorem doporučeným odb. garantem
  • Účast min. 85% (tj. 40 hodin z celkových 48)
  • Vypracování závěrečné práce v rozsahu 3 normostrany (kazuistika z praxe - popis případu, návrh intervencí). Podrobnosti k závěrečné práci budou sděleny na prvním setkání vzdělávacího cyklu.

 

O výběru účastníků rozhoduje:

- splnění požadavků na účastníka,
- termín podání přihlášky,
- účast v jiných vzdělávacích programech ALMŠ,
- členství v ALMŠ,
- počet zájemců z jedné členské organizace.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se