Program

Jednotlivé bloky cyklu Přírodní pedagogiky jsou naplánovány v následujících termínech. Časy setkání budou 10:00 – 18:00 / 8:30 – 17:00.

 

16. - 18. 11. 2018 
Úvod. Vliv lesa a přírody na život dítěte

  • Emoční, psychický a fyzický vývoj dítěte v lese
  • Dítě a PraHra – potenciál pro sociálně pedagogické jednání
  • Původní dětské formy setkání s lesem
  • Dítě a jeho vztah ke zvířatům a rostlinám
  • O hlubším smyslu hraní si s jednoduchými a elementárními prvky
  • Přírodní věda a zkoumání přírodních jevů pro děti v lese
  • Psychický účinek lesa a přírody na dospělé
  • Spojení s přírodou jako spojení sebe samého s evolučními procesy
  • Reflexe a další rozvoj vlastního přístupu k lesní pedagogice

  
Řemeslo v přírodě - 1. část

  • Malá násobilka vyřezávání z čerstvého dřeva
  • Výstavba a základní vybavení lesní řezbářské dílny
  • Přírodní umění pro řemeslníky
  • Vyřezávání jako za doby kamenné
  • Výroba přírodních hraček pro každý den: hra, voda, hudba, šperky, dobrodružství, umění, zvířata a roční období
  • Kreativní zacházení s přírodním materiálem a odřezky
    a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

8. - 9. 2. 2018  
Základní principy a poznatky v lese a přírodě

  • Neprobádaný les, stromy a keře
  • Ptáci, ptačí hlasy, stopy zvířat a jejich tajemství
  • Geologie, poznávání počasí a hvězdné nebe
  • Přírodní fenomény experimentální přírodní badatelna v lese
  • Bylinkářství a přírodní lékárna
  • Respektující přístup k lesu a přírodě
  • Příroda jako lék pro poraněnou duši
  • Batoh do lesa
  • Ekologický otisk lesních projektů
    a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

 

12. - 14. 4. 2019
Řemeslo v přírodě - 2. část

  • Malá násobilka vyřezávání z čerstvého dřeva
  • Výstavba a základní vybavení lesní řezbářské dílny
  • Přírodní umění pro řemeslníky
  • Vyřezávání jako za doby kamenné
  • Výroba přírodních hraček pro každý den: hra, voda, hudba, šperky, dobrodružství, umění, zvířata a roční období
  • Kreativní zacházení s přírodním materiálem a odřezky
    a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

 

Lesní a přírodní hry pro děti a dospělé

  • Druhy a původ různých forem hry
  • Vývojové fáze hry
  • Plánování nebo procesně orientovaný přístup?
  • Hry pro zkušenost s přírodou, dobrodružné hry a smyslové hry v lese a přírodě
  • Hry s lanem, dřevem a stromy
  • Herní návody k vlastnímu zpracování
  • Cvičení pozornosti a smyslového vnímání s dětmi a dospělými v přírodě
  • Kvalita nadšení, zvědavosti, vnitřního klidu, radosti a štěstí v lese a přírodě
  • Co říká výzkum mozku a stresu o přírodě
    a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě6. - 8. 6. 2019  
Příběhy, pohádky a písně spojené s přírodou

  • Objevování divadla v přírodě, tvorba a hraní
  • Rytmizování a hudba v lese
  • Příběhy o přírodě a pohádky v životě dítěte
  • Porozumění symbolům v pohádkách o rostlinách a zvířatech
  • Praktické navedení k vyprávění pohádek a příběhů
    a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se