Kvalifikace v LMŠ

Musí mít každá lesní MŠ svého ředitele?
Ano, každá lesní MŠ musí mít svého ředitele/ku, nicméně jeden ředitel/ka může vykonávat tuto funkci ve více mateřských školách. 
Bližší informace naleznete v Infobalíčku, kapitole 3

 

Jakou kvalifikaci musí mít ředitel/ka LMŠ?
Pokud je LMŠ soukromá, zřizovaná například spolkem, nebo ústavem, musí mít ředitel/ka vzdělání postačující pro učitele v MŠ (tedy ten, kdo u Vás může nastoupit na pozici „pedagog“, má i odpovídající vzdělání na pozici „ředitel“) a 3 roky praxe „spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu“. Pokud by šlo o školku obecní či státní, musí mít ještě další vzdělání, tzv. školský management. Kvalifikaci ředitele definuje zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. v § 3 a § 5. 

 

Jakou kvalifikaci musí mít průvodci v lesní MŠ?
Průvodce lesní MŠ pracuje vždy v týmu minimálně dvou osob: průvodce - pedagog a průvodce - nepedagog. První osoba musí být vzdělaná v pedagogice pro předškolní stupeň, druhá osoba musí mít alespoň kvalifikaci chůva.

 

Jaká kvalifikace je akceptována pro průvodce - pedagoga?
Kvalifikace učitel pro MŠ je daná zákonem o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. v § 3 a § 6.:

·        VŠ obor pedagogika pro MŠ,

·        VŠ pedagogika pro 1.stupeň ZŠ doplněná o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ,

·        VŠ Pedagogické vědy pro 1. stupeň ZŠ doplněné o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ,

·        VŠ vychovatelství doplněné o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ,

·        VŠ pedagogika volného času doplněné o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ,

·        VOŠ učitel pro MŠ,

·        VOŠ vychovatel doplněná o pedagogické minimum na VŠ,

·        SŠ učitel v MŠ,

·        SŠ vychovatel doplněná o část maturity zaměřenou na pedagogiku předškolního věku,

·        VŠ speciální pedagogika,

·        VOŠ speciální pedagogika. 

Máte-li pochybnost, zda Vaše kvalifikace odpovídá výše uvedenému výčtu, nejděte svůj diplom s kódem Vašeho studijního oboru a kontaktujte zaměstnance MŠMT zabývajícího se kvalifikacemi pedagogických pracovníků. 

Zajímají-li Vás aktuální možnosti studia, které splňuje požadavky výše, využijte přehled studijních příležitostí

 

Jaká kvalifikace je akceptována pro průvodce - nepedagoga?
Průvodce - nepedagog může mít následující kvalifikace, které jsou uvedeny ve vyhlášce 14/2005 v § 5 odst. (6).:

·     pedagogické vzdělání jako učitel mateřské školy (popsáno výše),

·     vychovatel,

·     zdravotnicky zaměřené vzdělání jako všeobecná sestra,

·     zdravotnicky zaměřené vzdělání jako dětská sestra,

·     zdravotnicky zaměřené vzdělání jako zdravotnický asistent,

·     zdravotnicky zaměřené vzdělání jako porodní asistent,

·     zdravotnicky zaměřené vzdělání jako zdravotnický záchranář,

·     kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení povinné předškolní docházky.

 

Mohou být v lesní MŠ zaměstnáni také asistenti pedagoga pro děti se speciálními potřebami?
Ano. Rejstříková zařízení mohou zaměstnávat také asistenty pro děti se speciálními potřebami a to ve zcela stejném režimu jako „kamenná“ zařízení. 

 

Jaký typ pracovní smlouvy má být se zaměstnanci sjednáván?
S pedagogickým i nepedagogickým pracovníkem by měl být sjednán pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou. V případě smlouvy na dobu určitou musí být smlouva alespoň na 12 měsíců (což vás nijak nelimituje ve stanovení zákonné zkušební doby). Stejně tak s pedagogem i kýmkoliv jiným můžete sjednávat DPP (či jiná smlouva na práci konanou mimo pracovní poměr) na práce nesouvisející s pedagogickou činností, např. na úklidové práce.
Bližší informací naleznete v Infobalíčku, kapitole 10

 

Je možné najímat pedagogy, kteří jsou OSVČ, mimo pracovní poměr? 
Ne, pedagog musí být zaměstnancem lesní MŠ.

 

Jaká může být pracovní doba průvodce - učitele vzhledem k zákonu o pedagogických  pracovnících?
Záleží na tom, zda je lesní MŠ zřízena veřejným či soukromým zřizovatelem. 
Veřejný zřizovatel (obce, ministerstva, kraje) musí dodržet rozsah přímé pedagogické činnosti na 6,5 hodiny denně. Soukromý zřizovatel (např. spolek, ústav) žádnému takovému nařízení nepodléhá. 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají však nárok na 8 týdnů placené dovolené. Dále pro všechny školský zákon stanoví, že je ředitel oprávněn nařídit pedagogovi 4 hodiny týdně přímé pedagogické činnosti, na dalších hodinách navíc se s pedagogem může dohodnout (zákon o paed. prac. § 23 (3)). To řeší např. zástupy.
Průvodce - nepedagog (chůva) není pedagogickým pracovníkem, výše uvedené odstavce pro něj tedy neplatí. 

 

Musí mít učitel přestávku na oběd?
Nemusí, zákoník práce č. 262/2006 Sb. v § 88 pamatuje na profese, kde není přerušení práce možné. Učitel může obědvat s dětmi a čas oběda se mu započítává jako odvedená práce.

 

Je někde daný počet přímé a nepřímé pedagogické činnosti?
Ředitel musí určit všem pedagogickým pracovníkům (včetně sebe) počet přímé a nepřímé pedagogické práce. Pro nás, jako soukromé školy neplatí nařízení vlády, které hodiny přesně určuje, proto je jen na řediteli, jaký počet zvolí. Minimum je tedy 1 hodina nepřímé pedagogické práce, ale doporučujeme to lépe promyslet (např. zahrnout pedagogické porady, počítat s tím, že pedagog musí mít čas na záznamy evaluací atp.)

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se