Program 11. Letní školy

11. Letní škola čtvrtek 23. 7. - neděle 26. 7. 2020

Rámcový program dne

  7:30 -   8:30  snídaně
  8:30 -   8:55 ranní zpívání 
  9:00 - 12:30 přednáška (vč. zahájení, přestávky a diskuze)
12:30 - 13:45 oběd
14:30 - 17:30 dílny
18:00 - 19:00 večeře
od 19:00 volno a večerní program

Ranní zpívání a dopolední přednáška jsou určeny všem účastníkům. Z odpoledních dílen si každý účastník vybírá 1 dílnu/den (pozor některé dílny se opakují). 

 

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY

přednáška pátek, 24. 7. 2020
Kapuciánová, Passerin & Valkounová: Velký příběh

Kořeny lesních mateřských škol v ČR a na Slovensku. Myšlenky a ideály, které stály u zrodu lesních mš a klubů, čili vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou.

 

přednáška sobota, 25. 7. 2020
Karel Rýdl: Potřeby předškolního dítěte ve světle nejnovějších poznatků neurovědy

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., (1952) je historik pedagogiky a školství na Univerzitě Pardubice, a dlouhodobý lektor DVPP. Publikoval řadu vědeckých prací (monografie, články), a současně  spolupracoval se zahraničím. Mezi jeho oblíbená témata patří Jan Amos Komenský, reformní a alternativní školy, neuropedagogika, pojetí kvality vzdělávání, a efektivita přípravy učitelů.

 

přednáška neděle, 26. 7. 2020
Alena Laláková: Rodina jako systém

"A nevychováváme a nevzděláváme my často více rodiče než děti…?" Tuhle otázku často slýchávám při svých putováních po školkách a klubech. Sama jsem si ji v minulosti kladla. Jako rodinný terapeut odpovídám: "Pracujeme s rodinným polem, nejen tedy s dětmi nebo jen s rodiči, ale s celým systémem rodiny.“
Jak tyto systémy fungují, jaké mají zákonitosti, jaký je jejich společný jazyk a jak najít cestu k jejich porozumění je hlavním obsahem společného setkání. Dnes není samozřejmé vědět, co je rodina. Dnes jsou všechny podoby rodiny možné. Ale ne všechny jsou pro dítě užitečné. Pro rodinnou terapii je blízká definice rodiny jako sociálního systému, který tvoří vztahy mezi jejími jednotlivými členy. Přednáška se zaměří na komunikační jazyk rodiny (slova-obsah-význam), jako určující prvek pro deformitu či zdravý vývoj jedince. Středem zájmu budou témata zranění vnitřního dítěte jednotlivých členů rodiny, struktura rodiny nerespektující přirozené hranice mezi rodinnými subsystémy, její pravidla a očekávání, nevhodné výchovné styly v rodině i strategické hry v ní, jako je spojenectví, přehnaná náklonnost, konflikt nebo odklon. Pozornost na hledání vnitřních zdrojů rodiny. Předobrazem bude naše vlastní zkušenost. 

Alena Laláková, členka Rady ALMŠ, zakladatelka a ředitelka organizace Jeden strom z.ú je vystudovaná etopedka, rodinná terapeutka. Absolvovala dva sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky, v integrativní rodinné terapii a integrované skupinové psychoterapii, a mnoho dalších vzdělávacích projektů. Vlastně je pořád od svých šesti let nepřetržitě v nějakém vzdělávání. Baví ji objevovat svět vnější i vnitřní. Věří v proaktivitu a sílu dětské fantazie. Kromě toho miluje hory, kolo, jógu a svou rodinu. Odsud bere svou nevyčerpatelnou energii. 

 

ODPOLEDNÍ DÍLNY

PÁTEK 24. 7. 2020

D1 Tereza Valkounová: David Sobel a jeho herní principy
Když přijdeme s dětmi ven, často je na prvním místě volná hra. Dospělý dětem dává bezpečné hranice, svou pozornost a případně náměty nebo materiály ke hrám. První, co si proto na dílně povíme je otázka, co to znamená, být připraven. Použijeme k tomu i principy her Davida Sobela. Následovat budou osvědčené jednoduché hry s předškolními dětmi, které jsme posbírali lesních školkách. Můžete se těšit, že si budeme hrát.

Tereza Valkounová vystudovala učitelství biologie a občanské výchovy na Univerzitě Karlově, během studia pracovala v neziskové organizaci Občanská inspirace zaměřené na práci s dětmi a místní komunitou. V rámci doktorského studia primární pedagogiky se dostala na téměř dvouletou stáž do Německa, kde rozšířila svůj obzor o koncept udržitelného rozvoje, v praktickém podání o lesní mateřské školy. V roce 2010 spoluzaložila Asociaci lesních mateřských škol (ALMŠ) a od té doby ji vede. Věnuje se zejména advokační činnosti, marketingu, firemnímu fundraisingu, lektorování vybraných seminářů a zastupuje ALMŠ navenek. Většinu času věnuje rodině, má zálibu v městském zahradničení. 

Dílna má kapacitu 20 osob.

 

D2 Martina Březinová: Práce se dřevem ve školce
Dílna je určena začátečníkům a všem, kdo se zatím obávají pracovat se dřevem s dětmi předškolního věku. Na dílně se dozvíte, jak bezpečně pracovat s nářadím s dětmi, osvojíte si postupy, jak práci se dřevem zavádět. Ukážeme si, které nářadí je nezbytné, co se může hodit, kde co sehnat, a s čím si nemusíte lámat hlavu. Vydáme se do přírody a budeme zkoušet tvořit z toho, co nám les nabídne. Ze dřeva zkusíme vytvořit i něco složitějšího, co lze dělat s předškoláky.

Martina Březinová, členka Skupiny pro kvalitu ALMŠ, začala tvořit ze dřeva už jako malá s tatínkem v dílně. Nejdříve jen přihlížela, netrvalo dlouho a přidávala ruku k dílu. Po narození syna se ke dřevu vrátila a vytvářela, co je společně napadlo. Ve školce pracuje s dětmi a se dřevem pravidelně. Několikrát navštívila řezbářský kurz Marka Vodičky a v současné době spolu s ním vede řezbářské kurzy pro rodiče a děti v Liberci. V Liberci vede LMŠ Lesmír a lesní klub Lewandulka. 

Dílna má kapacitu 10 osob.

 

D3 Klára Krchňavá: Blátivý workshop 
Země, voda, bláto. Zodpovíme si otázku, proč nás bláto láká, co s námi dělá, k čemu ho můžeme prakticky využít. Workshop bude inspirací pro hlavu, tělo i mysl. Budeme prostorové tvořit, malovat a zkoumat.

Klára Krchňavá, členka Rady a Skupiny pro kvalitu ALMŠ, maminka tří skvělých dětí a zakladatelka tří lesních klubů, z nichž se jedna stala lesní MŠ, a spokojená žena. Příroda ji inspiruje a neustále dodává chuť se učit a jít dál. Jako průvodce dětí v lesním klubu ráda maluje a tvoří z lesních pokladů, veškerého přírodního materiálu.

Dílna má kapacitu 20 osob.

 

D4 Johana Passerin: Obrazná řeč pohádek
Každý rád poslouchá pohádky. Někdo je i rád vypráví nebo předčítá. Ale známe je doopravdy? Chápeme je jako obrazy, promlouvající o tajemstvích lidského bytí, nebo je vnímáme jako místy trochu absurdní a bláznivé příběhy pro zábavu, báchorky pro malé děti? 
Pohádky jsou potrava dětské duše. Budeme si vyprávět pohádku a interpretovat její obrazy a symboly. Prozkoumáme, jaké myšlenky a pocity v nás vyvolávají a jak se nás osobně dotýkají? Řekneme si, která rovina sdělení je přístupná dětem, a která poselství jsou určena dospělým.

Johana Passerin, členka Rady a Skupiny pro kvalitu ALMŠ působí jako průvodkyně v lesní školce od roku 2010.  V roce 2014 ukončila studium waldorfské pedagogiky. Spoluzaložila a vede lesní klub Hvězdy v lese. Poskytuje konzultace a nabízí kolegiální poradenství. Právě dokončuje studium speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cestuje a navštěvuje zahraniční inovativní mateřské školy zejména na severu Evropy. Ve svých přednáškách se věnuje tématům volná hra, potřeby malého dítěte, svátky a tradice, písně a říkadla a lidová slovesnost v předškolním vzdělávání.

Dílna má kapacitu 20 osob.

 


SOBOTA 25. 7. 2020

D5 Magda Kvítková: Vaříme venku
Podmínky pro stravování v přírodě vypadají na první pohled nesplnitelně. Při dodržení správné hygienické praxe je však stravování v přírodě možné. Jak tato praxe reálně vypadá a jak je zasazena do české a evropské legislativy? Seminář propojuje legislativu s praxí - uvaříme si i dobré jídlo venku a krok za krokem projdeme proces stravování od surovin k odpadu. 

Magda Kvítková, členka týmu ALMŠ se věnuje legislativě související s lesními MŠ a kluby. V přednáškách a konzultacích se zaměřuje na otázky provozu lesních školek z hlediska dokumentace a tématům hygieny provozu lesních MŠ a klubů. Je matkou dvou dcer, absolventek lesních školek. 

Dílna má kapacitu 15 osob.


D6 Ola Závadová a Alice Hlaváčková: Zpěv a tvoření
"Putování s pasáčkem a ovečkami po rozkvetlých pastvinách." Provedeme Vás příběhem, při jehož vyprávění si vyzkoušíte nejen práci s ovčí vlnou a vyrobíte si něco malého pro radost, ale také si zazpíváte různé tematické písničky (lidové, pentatonické i autorské). Cestou si můžeme i zahrát na jednoduché nástroje a pentatonické flétny (máte-li, přivezte si, nebo vám zapůjčíme). Na naší dílně se tedy můžete těšit na praktické ukázky muzicírování s dětmi v prvním sedmiletí a třeba si i zatančíme.

Olga Závadová vystudovala SPgŠ v Praze obor Učitelství pro MŠ a PedF - UK tentýž obor. Pracovala ve Waldorfské mateřské škole na Praze 3, kde nejprve vedla kroužek hry na zobcovou flétnu a pak zde působila i jako učitelka. Absolvovala seminář Waldorfské pedagogiky pro učitelky mateřských škol. V roce 2008 spoluzaložila Klub rodičů a dětí Dvorek – setkávání rodičů s malými dětmi do 3 let a podílí se na jeho organizaci. Spolu s Alicí Hlaváčkovou vedla program pro maminky s dětmi Na houpacím koni. Založila také Klub Hnízdo v Praze na Břevnově, jehož je lektorkou. Vede dětský orchestr FUFU Band a pěveckou skupinu Tralalom v KC Nesedím, sousedím v Praze 6. 

Alice Hlaváčková absolvovala obory Judaistka a Psychosociální vědy na HTF UK, obor Speciální pedagogika na TUL a Kurz Léčebné pedagogiky při Svobodné speciální škole JAK. Pracovala jako učitelka ve WMŠ Dusíkova a jako speciální pedagog v ZŠ a SŠ Waldorfské na Opatově. Podílela se na vedení Mateřského centra při WMŠ Koněvova, kde také vyučovala hru na pentatonické flétny. Pracovala v sociálně-terapeutickém zařízení pro mentálně postižené dospělé (Foyer Les Sources) poblíž francouzského Colmaru, kde vedla výtvarný ateliér. Zde jí také okouzlila terapeutická metoda Presselových masáži, kterou ve Francii vystudovala a po svém návratu začala praktikovat v ČR.

Dílna má kapacitu 20 osob.


D7 Klára Krchňavá: Blátivý workshop 
Země, voda, bláto. Zodpovíme si otázku, proč nás bláto láká, co s námi dělá, k čemu ho můžeme prakticky využít. Workshop bude inspirací pro hlavu, tělo i mysl. Budeme prostorové tvořit, malovat a zkoumat.

Klára Krchňavá, členka Rady a Skupiny pro kvalitu ALMŠ, maminka tří skvělých dětí a zakladatelka tří lesních klubů, z nichž jedna se stala lesní MŠ, a spokojená žena. Příroda ji inspiruje a neustále dodává chuť se učit a jít dál. Jako průvodce dětí v lesním klubu ráda maluje a tvoří z lesních pokladů, veškerého přírodního materiálu. 

Dílna má kapacitu 20 osob.

 

D8 Martina Březinová: Práce se dřevem ve školce
Dílna je určena začátečníkům a všem, kdo se zatím obávají pracovat se dřevem s dětmi předškolního věku. Na dílně se dozvíte, jak bezpečně pracovat s nářadím s dětmi, osvojíte si postupy, jak práci se dřevem zavádět. Ukážeme si, které nářadí je nezbytné, co se může hodit, kde co sehnat, a s čím si nemusíte lámat hlavu. Vydáme se do přírody a budeme zkoušet tvořit z toho, co nám les nabídne. Ze dřeva zkusíme vytvořit i něco složitějšího, co lze dělat s předškoláky.

Martina Březinová, členka Skupiny pro kvalitu ALMŠ, začala tvořit ze dřeva už jako malá s tatínkem v dílně. Nejdříve jen přihlížela, netrvalo dlouho a přidávala ruku k dílu. Po narození syna se ke dřevu vrátila a vytvářela, co je společně napadlo. Ve školce pracuje s dětmi a se dřevem pravidelně. Několikrát navštívila řezbářský kurz Marka Vodičky a v současné době spolu s ním vede řezbářské kurzy pro rodiče a děti v Liberci. V Liberci vede LMŠ Lesmír a lesní klub Lewandulka. 

Dílna má kapacitu 10 osob.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Ranní zpívání (pátek - neděle) povede Olga Závadová.

 

Diskuze s Magdou Kvítkovou u sobotního oběda: Jak se v praxi mění podmínky pro stravování v lesní MŠ a klubu po schválení novel školského zákona (561/2004 Sb.) a zákona o ochraně veřejného zdraví (259/2000 Sb.). V rámci projektu Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě

 

Večerní program (cca od 19:30 hod.): 

  • čtvrtek: společný oheň
  • pátek: koncert kapely Světlomat (vstupné dobrovolné)
  • sobota: tombola

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se