Program 10. Letní školy

Úterý 23. 7. - pátek 26. 7. 2019, Ekocentrum Loutí

Hlavní dopolední přednášky se konají od úterý do pátku a jsou určeny pro všechny účastníky. Odpoledne se konají dílny. Každý účastník si vybere jednu kontinuální dílnu a pro každý den jednorázovou dílnu, kterých se chce zúčastnit (úterý, středa a čtvrtek). Každý účastník se tedy přihlašuje na 4 dílny (jednu kontinuální a tři jednorázové). 

 

Rámcový harmonogram dne:

  7:30 -   8:30 snídaně
  8:30 -   9:00 ranní zpívání
  9:15 - 12:00 hlavní přednáška
12:00 - 13:30 oběd
13:30 - 15:30 jednorázové dílny
16:00 - 18:00 kontinuální dílny
18:00 - 19:30 večeře
20:00 - 20:30 plénum - sdílení
20:30 doprovodný program

 

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKY

úterý 23. 7. 2019
Helle Heckmann: Pět zlatých klíčů
Co dnes obnáší být moderní rodinou? Jak se liší dnešní rodinný život od toho, jak rodiny s malými dětmi žily o generaci zpátky? Změnily se potřeby malých dětí,nebo  jen společnost vytvořila odlišné podmínky pro dětství? “Když jsem v posledních pěti letech cestovala po světě, udělala jsem si představu o tom, kam se ubírá rodičovství a výchova dětí do 7 let. Mnoho rodin má potíže přežít každodenní život. Mnoho dětí trpí tím, že jejich základní potřeby nejsou naplňovány. Pět zlatých klíčů je o tom, co my pečovatelé a rodiče můžeme dělat pro to, abychom vytvořili nejlepší a zároveň nejjednodušší životní podmínky. Dopřát dětství čas má smysl!”

Plakát pět zlatých klíčů si zde můžete stáhnout.

 

středa 24. 7. 2019
Helle Heckmann: Hrát si znamená učit se
Co to znamená hrát si? Objeví se hra prostě jen tak, znenadání? Má pro děti význam, co dospělí dělají a jak se chovají v jejich přítomnosti? Nápodoba je něčím, čemu děti nedokáží odolat. Takže otázka zní: Jak můžeme podpořit zdravou imitaci, v níž dítě pracuje samo od sebe a nikoli podle toho, co mu někdo řekl? Nebo: Jak vytvořit prostor, kde se bude dítě cítit v bezpečí a chráněno, takže jeho hra bude mít stovky možností a dítě bude moci otevřít svou mysl a tvořit?  Nebude závislé na omezených představách dospělých, ale ze své obrazotvornosti bude moci vytvořit právě to, co v tu chvíli potřebuje. Budeme se také zabývat otázkou, jak hra funguje v sociální integraci.

Helle Heckmann se věnuje předškolnímu vzdělávání a podpoře rodin více než 30 let. Zasazuje se za ochranu dětství a snaží se spojit s rodiči, pedagogy a pečovateli, kteří se zajímají o vyživující péči a chtějí umožnit dětem prospívat a zdravě růst. Po 25 letech práce učitelky a ředitelky školky Nokken v Dánsku a pár dalších letech na volné noze založila organizaci Slow Parenting a začala cestovat a přednášet po celém svět. Působila jako konzultantka v oblasti péče o dítě a zdravého dětského vývoje ve více než padesáti státech po celém světě.

 

čtvrtek 25. 7. 2019
Justina Danišová: Proč svobodná hra patří do dětství?
Výzkumy ukázaly, že čím větší má savčí druh mozek, tím větší má potřebu si hrát. Potřebují dnešní děti hraní venku? Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro zdravý rozvoj dětí? Má i v dnešní době smysl nechat děti venku jen tak volně si hrát? Neztrácí se tím drahocenný čas pro skutečný vedený rozvoj dětí? Co o tom opravdu víme na základě vědeckých výzkumů a zkušeností? Jak volná hra souvisí s bádáním? Jak podpořit přirozenou dětskou touhu prozkoumávat, testovat, objevovat? Společně nahlédneme, jak se mění dětství dnešních dětí, jak z něj mizí čas venku, obyčejné hračky i jednoduché hry. Děti jsou odborníci na (ne)obyčejnou hru, ale dnes na ní často nemají prostor a čas.
Více najdete na www.svobodnahra.cz a www.ucimesevenku.cz

 

pátek 26. 7. 2019
Justina Danišová - Dovolíme dětem bojové hry?
Proč se s dětmi občas vyplatí hravě poprat a jak na to? Děti tráví bojovou hrou asi desetinu svého volného času. Její systematické zkoumání přitom začalo poměrně nedávno a v češtině o ní stále nenajdete ani čárku. Kde je hranice mezi bojovou hrou a agresivitou? Proč se bojových her my dospělí bojíme a co dětem skutečně přináší? Jak mohou bojové hry uvolňovat napětí? Poznejte různé formy bojových her i to, že každé dítě preferuje jiný typ bojových her. Lze hrát bojové hry v jednom, ve dvojici nebo jen ve skupině? Inspirujte se konkrétními hrami, ať můžete s různě starými dětmi hravě bojovat pod střechou i venku a po celý rok. Inspirace k hraní (nejen bojovému) na www.svobodnahra.cz

Justina Danišová vystudovala Přírodovědnou fakultu UK obor učitelství biologie - geologie. Dnes ji školí doma i venku hned 4 učitelé - její děti ve věku 10, 8, 6, 3 let. Kromě toho pracuje ve Vzdělávacím centru TEREZA jako metodik webu ucimesevenku.cz. Spolupracuje na několika projektech jdeteven.cz, lesveskole.cz či badatele.cz a minutyzprirody.cz.
Manžel Justiny, Petr Daniš, je autorem publikace Děti v přírodě - Ohrožený druh. Přečetl 100 knih a výzkumů, proč si děti hrají a jak se učí. Ve vzdělávacím centru Tereza spolupracují, Petr jako výzkumník a Justina coby kreativec, praktik a vášnivý pozorovatel dětské hry. Výsledek jejich společného úsilí je web svobodnahra.cz. Chtějí ukázat rodičům, že nejlepší odborníci na svobodnou hru právě děti samotné. Stačí jim důvěřovat a nepřekážet.

  

JEDNORÁZOVÉ DÍLNY
úterý - čtvrtek 13:30 - 15:30
Pro každý den si účastník vybírá jednu jednorázovou dílnu.

 

úterý, středa
J1 Klára Krchňavá: Blátivý workshop
Země, voda, bláto. Zodpovíme si otázku, proč nás bláto láká, co s námi dělá, k čemu ho můžeme prakticky využít. Workshop bude inspirací pro hlavu, tělo i mysl. Budeme prostorové tvořit, malovat a zkoumat.

Klára Krchňavá, členka Rady a Skupiny pro kvalitu ALMŠ, maminka tři skvělých dětí a zakladatelka tři lesních klubů, z nichž jedna se stala lesní MŠ, a spokojená žena. Příroda ji inspiruje a neustále dodává chuť se učit a jít dál. Jako průvodce dětí v lesním klubu ráda maluje a tvoří z lesních pokladů, veškerého přírodního materiálu.

 

středa, čtvrtek
J2 Wendy Tichotová: Hravá jóga pro děti
Vyprávěním pohádek a příběhů, s písničkami, básničkami a říkankami se naladíme na dětskou jógu. Budeme hrát hry bez soutěžení, relaxovat a meditovat hravou formou. Zaměříme se na děti v předškolním věku, které díky józe rozvíjejí správné dechové návyky, koordinaci pohybu s dechem, držení těla, rovnováhu. Napravují svalové disbalance způsobené nerovnoměrným růstem. Zblízka se podíváme na celkový blahodárný vliv jógy na vývoj dítěte po stránce fyzické i mentální.

Vendy Tichotová je lektorkou jógy pro dospělé od roku 2005, pro děti od roku 2012. Je průvodkyní v lesním klubu Větvička v Plzni. Maluje hennou na tělo. Je lektorkou EVVO ve školkách a školách, tvůrkyní metodik a kreslířkou pro spolek Ametyst. Pro Nadační fond pro rozvoj plného vědomí vede jógu a zpívání v domovech pro seniory. Jógou propojuje školkové děti a seniory. Pro NF Chance 4 Children chodí do nemocnice jako Dr. Klaun k ležícím seniorům. Tančí na festivalech a vernisážích improvizovaný tanec a fireshow. Organizuje a vede jógové a taneční víkendy v ČR a pobyty s jógou v zahraničí.

 

úterý, středa, čtvrtek
J3 Štěpánka Čížková: Pentatonika
Co je to pentatonika a jaké jsou její benefity v tvoření s dětmi v předškolním věku? Jak jednoduše pro děti zhudebnit říkanky, rýmy a pokyny v rytmu dne i roku? Co přináší rytmus, tempo a dynamika v písničce a jak souvisejí s melodií? Pentatonika je bezpečným hudebním prostorem pro tvorbu s dětmi. Skrze prožitek krásy a radosti v hudbě se lidé mohou ukotvit ve své esenci, odkud prýští vnitřní motivace a touha hrát si, tvořit, poznávat a učit se o světě. Jednoduchý a přehledný řád nám dává stabilitu. Najít bezpečí a jistotu je také první krok pro nás dospělé. Musíme se vyrovnat se starým systémem učení, který v mnohých z nás způsobil bolest, zranění a oddělení od radosti z hudby. V této dílně chceme obnovit naši sebedůvěru: „Každý může tvořit hudbu!”

Štěpánka Čížková vystudovala religionistiku, ale už od roku 2006 se věnuje hudební pedagogice ve vývoji člověka a provázení hudebních dílen pro lidi od početí až do dospělosti. Od roku 2009 se věnuje muzikoterapii. S ALMŠ spolupracuje již od roku 2011. Je autorkou a lektorkou v ateliéru Souznění, kde se potkáte s muzikoterapií, prožitkovou hudební pedagogikou, se zpěvem, hrou na hudební nástroje i sebepoznáním. Tvoří sestavy hudebních nástrojů a provází hudební programy pro děti i pedagogy. Připravuje roční studium pro dospělé Alchymie zvuku - umění ve vzdělávání, výchově a životě.

 

úterý, středa, čtvrtek
J4 Johana Passerin: Obrazná řeč pohádek
Každý rád poslouchá pohádky. Někdo je i rád vypráví nebo předčítá. Ale známe je doopravdy? Chápeme je jako obrazy, promlouvající o tajemstvích lidského bytí, nebo je vnímáme jako místy trochu absurdní a bláznivé příběhy pro zábavu, báchorky pro malé děti?
Pohádky jsou potrava dětské duše. Po tři dny si budeme vyprávět tři různé pohádky a interpretovat jejich obrazy a symboly. Prozkoumáme, jaké myšlenky a pocity v nás vyvolávají a jak se nás osobně dotýkají? Řekneme si, která rovina sdělení je přístupná dětem, a která poselství jsou určena dospělým.
V úterý se skrze Tři přadleny podíváme na to, jak každý člověk musí nakonec vzít život do svých rukou a jak nám k tomu mohou dopomoci předkové. Jak se nimi propojit a jak jim projevovat vděčnost? Ve středu nás čeká pohádka Smolíček a Jezinky. Co řekl Jelen Smolíčkovi? O učení se chybou a o bezpodmínečném přijetí, které chybující dítě potřebuje.
Ve čtvrtek přijde na řadu Dlouhý, Široký a Bystrozraký - příběh o vzkříšení, obnově, zániku starého a vzniku nového a lepšího světa. Důvěra v pomoc z duchovního světa.
P.S. změna programu vyhrazena :)

Johana Passerin, členka Rady a Skupiny pro kvalitu ALMŠ působí jako průvodkyně v lesní školce od roku 2010.  V roce 2014 ukončila studium waldorfské pedagogiky. Spoluzaložila a vede lesní klub Hvězdy v lese. Poskytuje konzultace a nabízí kolegiální poradenství. Studuje speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cestuje a navštěvuje zahraniční inovativní mateřské školy zejména na severu Evropy. Ve svých přednáškách se věnuje tématům volná hra, potřeby malého dítěte, svátky a tradice, písně a říkadla a lidová slovesnost v předškolním vzdělávání.

 

úterý, čtvrtek
J5 Jakub Šneidr: Zahrada ctností
Na jednorázové dílně ukážeme základní myšlenku výchovy ke ctnostem, seznámíte se s kartami ctností a různými možnostmi, jak s nimi pracovat. Budete moci zažít krátký program s následnou reflexí pomocí karet.
Myšlenka výchovy ke ctnostem pochází z Kanady. Původní projekt The Virtues Education lektoři Prázdninové školy Lipnice obohatili o postupy, které jsou postaveny na zážitkovém učení. Osm let sbírali zkušenosti z vlastní práce s dětmi na autorských kurzech Prázdninové školy Lipnice, celoroční výchovné práce v MŠ, příměstských táborech pro nejmenší děti a víkendových akcích pro rodiče s dětmi a pokusili se vytvořit metodiku vhodnou pro práci s dětmi.

Jakub Šneidr pracuje jako lektor osobnostního rozvoje od roku 2011. Od téhož roku i jako lektor v Prázdninové škole Lipnice. Stejně tomu je i ve spolku Skřítek, z.s., který založil v roce 2008, a kde působí jako lektor a člen Rady spolku. Je spolutvůrcem projektu Výchova ke ctnostem a spoluautorem českých karet ctností. V současné době je iniciátorem, koordinátorem a budoucím průvodcem Skřítkovy lesní školky, která zahájí svoji činnost v září roku 2019, právě na principech výchovy ke ctnostem a zážitkového učení.

 

úterý, středa
J6 Carolina Sidon: Tvořivá hra s přírodními materiály
Patří dětem do ruky nůž? Pila? Nebo vrtačka? Mohou děti tvořit podle vlastních nápadů a každé svým tempem? A jak je můžeme podpořit, abychom nedělali práci za děti, hlavou ani rukama? Dílna ukáže příklady z praxe, jak to funguje ve více než 10 mateřských školách, které spolupracují s Muzeem Říčany ve čtyřletém projektu, který se věnuje polytechnickému vzdělávání v MŠ. Druhá část dílny se bude věnovat krátkému představení metodiky Tvořivé hry včetně doporučení, jak s ní začít ve vaší školce.

Carolina Sidon pracuje jako lektorka a metodička v Muzeu Říčany. Věnuje se polytechnickému vzdělávání v mateřských školách. V roce 2018 byla jednou z kurátorek výstavy Tvoř a hraj si!, realizované v Muzeem Říčany. Vystudovala obor knižní vazby na Fakultě designu a umění a obor učitelství pro ZŠ a SŠ  na Pedagogické fakultě v Plzni.

 

čtvrtek
J7 Justina Danišová: Jak rozvíjet svobodnou hru venku
Objevme katalog hraček a her, které nabízí pouze příroda. Zdarma, každý den. Umíte si vybrat tu správnou roli v dětské hře? Víte, kdy vést a kdy se jen dívat? Odhalte dnešní zloděje svobodného hraní. Povíme si, jak s málem získat víc a proč u každého dítěte vypadá volná hra jinak. Co jsou nejoblíbenější startéry svobodného hraní doma i venku? Sdílejme nápady, jak proměnit okolí školky v laboratoř, ateliér, knihovnu i dílnu. Zažijme různorodost objevů, tvoření i svobodného hraní venku. Vyzkoušejte si, co není třeba kupovat, jen venku vyrobit nebo jak víc důvěřovat dětem, největším odborníkům na hru.

Justina Danišová

Vystudovala Přírodovědnou fakultu UK obor učitelství biologie - geologie. Dnes ji školí doma i venku hned 4 učitelé - její děti ve věku 10, 8, 6, 3 let. Kromě toho pracuje ve Vzdělávacím centru TEREZA jako metodik. Více informací u medailonku lektorky u hlavní přednášky.

 

KONTINUÁLNÍ DÍLNY
úterý, středa, čtvrtek 16:00 – 18:00
Účastník si vybírá pouze jednu kontinuální dílnu, kterou bude navštěvovat po všechny tři dny.

K1 Helle Heckmann: Jak být vzorem pro dítě
Dílna o tom, jak být s dětmi jako jejich vzor, zdroj bezpečí, klidu a inspirace.

Jak kráčet s dětmi. Půjdeme na procházku a budeme cvičit rozmanité zkušenosti. Co dělá chůze s našimi smysly, dechem, myšlením a cítěním?
Čtyři nižší smysly a jak se s nimi setkáváme ve hře v přírodě. Jak můžeme podpořit děti v používání jejich těla a zvládání výzev, s nimiž se setkají?
Role dospělého. Jak být vzorem pro dítě v přírodě. Jsou i venku hranice, nebo je tam vše dovoleno?

Dílna je určena výhradně pedagogickým pracovníkům (tedy pedagogům v lesních mateřských školách, nikoliv klubech) a je finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávání v regionálním školství v roce 2019.

 

K2 Alena Laláková: Rodina jako systém
Ve školkách pracujeme nejen s dětmi, ale také s jejich rodinami. Proto je dobré vědět, jak fungují rodinné systémy a jak můžeme rodiny a potažmo jejich děti podpořit.
Dnes není samozřejmé vědět, co je rodina. Dnes jsou všechny podoby rodiny možné. Ale ne všechny jsou pro dítě užitečné. Pro rodinnou terapii je blízká definice rodiny jako sociálního systému, který tvoří vztahy mezi jejími jednotlivými členy. Jedná se o bio-psycho-sociální systém. Dílna se zaměří na vývoj jedince v rodině, která je chápána jako sociální děloha, v jejímž vnitřním prostoru může jedinec dozrávat na psychické úrovni. Středem zájmu budou komunikační jazyk rodiny (slova-obsah-význam), jako určující prvek pro deformitu či zdravý vývoj jedince, struktura rodiny nerespektující přirozené hranice mezi rodinnými subsystémy, její pravidla a očekávání, nevhodné výchovné styly v rodině i strategické hry v ní, jako je spojenectví, přehnaná náklonnost, konflikt nebo odklon. Pozornost bude zaměřena na strategie zvládání zátěže v rodině, stresové pozice, symptomy rodiny, udržující prvky, a na hledání vnitřních zdrojů rodiny. Předobrazem bude naše vlastní zkušenost.

Alena Laláková, členka Rady ALMŠ, zakladatelka a ředitelka organizace Jeden strom z.ú je vystudovaná etopedka, rodinná terapeutka. Absolvovala dva sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky, v integrativní rodinné terapii a SUR, a mnoho dalších vzdělávacích projektů. Vlastně je pořád od svých šesti let nepřetržitě v nějakém vzdělávání. Baví ji objevovat svět vnější i vnitřní. Věří v proaktivitu a sílu dětské fantazie. Kromě toho miluje hory, kolo, jógu a svou rodinu. Odsud bere svou nevyčerpatelnou energii.

 

K3 Lenka Hřibová: Loutkové divadlo do lesa, v lese a o lese
Dílna bude pokladnicí zkušeností s výrobou loutek z přírodních materiálů, ať už těch, které vzniknou přímo v terénu, či jednoduchých loutek, které zvládnou vyrobit i samotné děti. Jádrem semináře bude výroba složitější loutky na drátku s vyvazovanou hlavičkou. Z materiálů jako například ovčí rouno, látky, klacíky si vyrobíte loutku, která je vhodná jako kamarád do lesa do batohu, ale třeba i ke krátkým divadelním kouskům v rámci slavností či akcí pro veřejnost. Během dílny zvládnete vyrobit 2 - 3 loutky. Na závěr dílny snad zvládneme pohádku i zahrát.
Při šití a kutění společně osvěžíme písničky a zvuky vhodné k dotvoření divadelní hry; vyzkoušíme si improvizované scény. Pokud máte nějaký hudební nástroj, vezměte si ho s sebou! Počítejte s příspěvkem na materiál cca 50 Kč/loutka. 

Lenka Hřibová je absolventka Pedagogické fakulty obor český jazyk - výtvarná výchova. Dlouhodobě pracuje v neziskovém sektoru. Založila spolek Semínko země, který provozuje lesní klub a nabízí programy EVVO. Průvodcuje v přírodním klubu Kořínek v Semilech a v lesním rodinném centru ve Všeni u Turnova. Od roku 2017 v rámci projektu BOOKSTART spolupracuje s knihovnami v okolí. Její doménou je tvoření z přírodních materiálů, improvizace s přírodninami a loutkové divadlo.  

 

K4 Ivana Cviková: Standardy kvality
Cílem dílny je bavit se o vás a vašich školkách. O vás a vašich rolích a jak se v nich cítíte, v čem je vám skvěle a naopak, co byste chtěli změnit. Budeme společně hledat silná a slabá místa vašich školek. Pokud narazíme na problém, budeme hledat, jestli je z něho cesta ven. Pokud narazíme na úspěch, řekneme si, jak ho zúročit. Nebudeme lítat v oblasti vznešených záměrů a myšlenek, budeme nazývat věci pravými názvy. A právě Standardy kvality jsou k tomu skvělý a srozumitelný nástroj.

Ivana Cviková, členka Skupiny pro kvalitu ALMŠ, již šestým rokem vede Lesní klub Bezinka v Palkovicích a školu v Ostravici na Ostravsku. Těch 6 let ji naučilo, že pokud chce dobrou školku nebo školu, tak musí mít VŠE vychytané a dělat perfektně a pravdivě. To VŠE je precizně shrnuto ve Standardech kvality. Pokud to tak není, tak se to dříve či později stejně ukáže, třeba v nenaplněnosti školky, frustraci zaměstnanců, stížnostech rodičů, nedostatku peněz, nevyhovujícímu zázemí. A zastává názor, že klíčem k úspěchu jsou lidé.

 

K5 Martina Březinová: Práce se dřevem ve školce
Dílna je určena začátečníkům a všem, co se zatím obávají pracovat s dětmi předškolního věku se dřevem. Na dílně se dozvíte, jak bezpečně pracovat s nářadím s dětmi, osvojíte si postupy, jak práci se dřevem zavádět. Ukážeme si, které nářadí je nezbytné, co se může hodit, kde co sehnat, a s čím si nemusíte lámat hlavu. Vydáme se do přírody a budeme zkoušet tvořit z toho, co nám les nabídne. Ze dřeva zkusíme vytvořit i něco složitějšího, co lze dělat s předškoláky.

Martina Březinová, členka Skupiny pro kvalitu ALMŠ, začala tvořit ze dřeva už jako malá s tatínkem v dílně. Nejdříve jen přihlížela, netrvalo dlouho a přidávala ruku k dílu. Po narození syna se ke dřevu vrátila a vytvářela, co je společně napadlo. Ve školce pracuje s dětmi a se dřevem pravidelně. Několikrát navštívila řezbářský kurz u Marka Vodičky a v současné době spolu s ním vede řezbářské kurzy pro rodiče a děti v Liberci. V Liberci vede LMŠ Lesmír a lesní klub Lewandulka.

 

K6 Alena Herajn: Upcykling a šití funkčního oblečení z merino vlny
K dobrému vybavení průvodce patří bezesporu i funkční prádlo, teplé rukavice, čepice a nákrčník. Všechno je ale tak drahé! Chcete si udělat radost a ušít si své originální funkční oblečení nebo doplňky? Vůbec si na to netroufáte sami nebo nemáte doma dost času a prostoru? Přidejte se k nám. Na dílně budeme přešívat staré svetry na rukavice, čepice, kukly či ponožky. Budeme mít dost času si ušít tričko, tílko či legíny z merino vlny. K dispozici budou klasické stroje i overlocky. Dílna je vhodná i pro úplné začátečníky, stačí mít chuť tvořit. Cena materiálu se bude odvíjet od toho, co si budete chtít ušít.

Alena Herajn se šití věnuje od malička a tak se do jeho tajů ponořila na střední i vysoké škole. V posledních letech ji nejvíce baví své šicí zkušenosti předávat dál.  V Liberci provozuje šicí dílnu pro veřejnost Zašíwárnu. Kromě šití má ráda přírodu, proto k tvorbě používá přírodní materiály nebo staré oblečení přešívá na nové.

 

DALŠÍ PROGRAM

Štěpánka Čížková - ranní souznění
Nalaď se s námi společně v jednom kruhu do nového dne. Rozezni v sobě zvuk a píseň, prodýchej své tělo a osvěž se radostí z tónů. Objevuj, jakým je Tvé tělo dokonalým rezonančním nástrojem. Zažij vědomě svou bránici, pánevní dno i hýžďové svaly v akci. V nich máš energetickou pumpu svého těla. Zazpíváme si gibberish - vymyšleným jazykem, samohlásky, slabiky, písně a mantry z celého světa. Písničky jednohlasé, vícehlasé i kánony.

 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se