Konkurs na pozici ředitel/ka lesní MŠ, Uh. Hradiště (Poptávka)

<  Zpět na výpis

29. 8. 2017

Zakladatel ústavu zřizujícího Lesní mateřskou školu Klíček
se sídlem Svatoplukova 288, 686 01 Uherské Hradiště
vyhlašuje

Konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky
Lesní mateřské školy Klíček, okres Uherské Hradiště


Požadavky:
předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost

Písemně zašlete:
přihlášku (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefon, e-mail)
úředně ověřené kopie dokladů o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu)
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
strukturovaný životopis
koncepci řízení a rozvoje (max. rozsah 2 strany formátu A4)
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu daného pracovního místa (ne starší 2 měsíců).
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 9. 2018

Přihlášku doloženou kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje podepište) doručte nejpozději do 22. 9. 2017 na adresu:
MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.
Svatoplukova 288
686 01 Uherské Hradiště

Obálku označte heslem „Konkurs Lesní MŠ“

Autor inzerátu: Lesní mateřská škola Clavicula, z.ú.

Sháním / Nabízím

Kalendář akcí

  • Listopad 2022

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Prosinec 2022

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Leden 2023

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se