DLK Petrklíč

Aktuální členství: Lesní klub

DLK Petrklíč

Adresa Bzenec, U Bzinku
Web http://www.spolek-petrklic.cz
E-mail dlkpetrklic@email.cz

Petrklíč je spolek zabývající se výchovou a vzděláním dětí od 3 do 6 let vycházející z principů lesních mateřských škol. Vedle toho rovněž nabízí prostor pro setkávání lidí různého věku se zájmem o přírodu, umění a aktivní trávení volného času. Nabízíme čtyřdenní provoz lesní školky, pondělní kroužek pro děti 5-10 let, úterní mateřské centrum pro rodiče s dětmi od 10 měsíců, příměstské tábory a besedy, koncerty a workshopy pro veřejnost.

Jít tiše do přírody, učit se její zákonitosti, rozumět jí, dotýkat se jí a dýchat ji, hrát si s fantazií a bez hraček, umět pracovat s nožem, znát své schopnosti, chápat své limity a bezpečně je pokořovat, učit se všemi smysly. Tyto možnosti děti v Petrklíči mají. Tyto dovednosti se snažíme rozvíjet a chceme být těmi, kdo dětem i rodičům ukazuje, že tyhle jednoduché věci prostě nutně potřebujeme.
Chceme vyrážet s dětmi do lesa, ven, do přírody a nacházet v ní útěchu a klid. Chceme v tom děti maximálně podpořit a doprovázet je. Chceme je učit lásce k přírodě skrze vlastní lásku k ní.
Každý den v „lesní školce“ je jiný. Nemáme v zázemí vodu ani elektřinu. Denně jsme vystaveni situacím, kdy musíme vyhodnocovat, čemu se věnovat dřív. Někdy je zima, někdy je horko, jindy prší, fouká, sněží, mrzne. Příroda denně nabízí podněty a my necháváme děti, aby je řádně zkoumaly, aby je chápaly a chtěly je znát. Dětská představivost je neutuchající, ve zcela známém prostředí je vždy něco zaujme a vymyslí něco nového. V jejich očích může mít šiška a klacek stovky podob a využití. Děti nám ukazují, co je zajímá a my na to reagujeme. Tvoříme program společně v rámci i zcela nad rámec toho, co je potřeba znát při příchodu do školy.
V dětech podporujeme smýšlení ke svobodě tím, že je vedeme k tomu, aby si samy volily, zda potřebují pomoci nebo zvládají činnosti samy. Dáváme jim prostor vyzkoušet, co potřebují, společně vyhodnocujeme důsledky jejich rozhodnutí. Nekritizujeme, nekřičíme, ale popisujeme a spolu s dětmi analyzujeme, co příště udělat lépe nebo jinak. Vnímáme, že dítě může v jistých situacích samo rozhodnout, jak se zachová v rámci své svobody, která končí tam, kde začíná svoboda druhého. Mluvíme o hranicích, které v sobě každý máme.
K dětem přistupujeme na základě respektujícího přístupu. Tykáme si, oslovujeme se jménem. Průvodci jsou laskavými ukazateli hranic. Dohlížíme na dodržování denních rituálů, snažíme se zpřehlednit dětem, co se bude dít. Děláme každý den stejný ranní kruh, stejné obědové přání, stejné odpočinkové rituály, aby byl den pro děti předvídatelný. Podporujeme děti k odvaze, k respektu k sobě samým. Snažíme se o otevřenou komunikaci i s rodiči, vyžadujeme úzkou spolupráci, chceme být upozorněni na důležité milníky v životech dětí.
Dáváme dětem prostor, aby poznávaly a rozvíjely své schopnosti a limity. Podporujeme, aby samy děti dokázaly říct, co zvládnou a s čím potřebují pomoci. Podporujeme je v efektivní komunikaci mezi sebou. Případné nevhodné chování dětí popisujeme a usměrňujeme, nehodnotíme. Respektujeme nálady a potřeby dětí. Respektujeme i sami sebe, své rozpoložení a své kolegy, s nimiž trávíme mnoho času. Chceme se cítit dobře a pracujeme na tom, abychom dokázali řešit krizové momenty i nepříjemnosti. Potřebujeme i důvěru rodičů, kteří se nám rozhodnou svěřit své dítě-že ví, jak školka funguje a jak k dětem přistupujeme, že toto berou na vědomí. Chceme, abychom byli ve výchově dětí s rodiči partnery a kolegy se společným cílem všestranného rozvoje dětských osobností.

Kalendář akcí školky

  • Prosinec 2023

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Leden 2024

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Únor 2024

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se