Čtyřdenní výtvarné kurzy k podpoře zdraví (Nabídka)

<  Zpět na výpis

22. 4. 2017

Lektorka Lucie Hlaváčová, info na tel. 734 575 640; rozvrh a podrobnosti e-mailem klub.zahradka@gmai.com
(1) 27. - 30.7.2017
Plenér - pozorování rostliny goetheánskou metodou - studie rostlin a akvarel.
Jedná se o techniku, kterou používá anthroposofická arteterapie k podpoře zdraví. Očekávejte tichou, soustředěnou práci přizpůsobenou individuálnímu tempu účastníků. Goetheánský způsob pozorování se zaměřuje na poznávání objektivních zákonitostí. Studium prostřednictvím pozorování, kresby a malby umožňuje přímý prožitek viděného. Cílem je prohloubení poznání přírodních zákonitostí, které se zrcadlí v lidské duševně-duchovní podstatě. Sebepoznání. Přestože nejde primárně o vytvoření uměleckého díla, zdařilé práce potěší srdce a jsou trvalou připomínkou získané zkušenosti.
(2) 3. - 6.8.2017 Malování a modelování - výtvarné techniky prospěšné zdraví a vhodné pro duševní hygienu.
Jedná se o techniky, které používá anthroposofická arteterapie k podpoře zdraví. Očekávejte tichou, soustředěnou práci přizpůsobenou individuálnímu tempu účastníků. Goetheánský způsob práce se zaměřuje na poznávání objektivních zákonitostí. Studium metamorfóz zprostředkovává vhled do procesu.
První dva dny - akvarelová malba: práce s barvou, rovnováha mezi světlem a tmou, metamorfóza barevného cvičení v krajinu. Akvarel rozvíjí cítění a povzbuzuje vitalitu. Zmíněné barevné cvičení slouží jako prostředek k uvolnění, pomáhá však také prohloubit a zpevnit duševní prožívání, podporuje vnitřní rovnováhu.
Druhé dva dny - modelování metamorfózy koule: práce se sochařskou hlínou, postupná proměna plné koule v dutou. Při modelování koule pracujeme na vlastní vnitřní integritě, posilujeme vůli. Práce na proměně koule umožňuje prožít plastickou metamorfózu v pohybu a v procesu jako vnější i vnitřní děj. Zakončíme opět akvarelem.

Autor inzerátu: Lesní mateřská škola Sluněnka

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se