Program

PROGRAM 2019/2020

Blok 1/5
Vzdělávací koncepce jako živý dokument
Pátek 11. 10. 2019
Lektorky: Johana Passerin nebo Tereza Valkounová
Školka stojí na vizi a na tom, zda najde správné lidi na její uskutečnění. Jak přinést ideály na zem? Školní vzdělávací program, integrované bloky, pedagogické přípravy. Řízená činnost a volná hra. Jak pracovat s pedagogickým slovníkem (vyzkoušíme si několik modelových situací a naučíme se pojmenovávat a definovat proces učení). Vyhodnocování naplňování ŠVP. SWOT analýza.

Evaluace výchovně-vzdělávacího procesu
Sobota 12. 10. 2019
Lektorka: Alena Laláková
Seminář o reflexi a pedagogické diagnostice dětí. Jak vysledujeme, zda rozvíjíme děti všestranně? A poznáme, zda dítě potřebuje pomoc specializovaného odborníka? 

Blok 2/5
Jak vést tým
Pátek 6. 12. 2019
Lektorky: Martina Březinová, Johana Passerin
Jak vybrat nového průvodce? Jak pracovat s týmem, aby táhl za jeden provaz? Co potřebujeme mít písemně a proč? 

Etický kodex a zpětná vazba
Sobota 7. 12. 2019
Lektorka: Alena Laláková
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Dobrý tým má jasno v tom, co dělá, ale také co nedělá. Pravidelně se dívá zpět a reaguje. Aneb jak předejít rozpadu týmu. 

Blok 3/5
Negrantový fundraising
Pátek 24. 1. 2020
Lektor: Petr Machálek
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Negrantový fundraising. Výhody a nevýhody jednotlivých fundraisingových metod, základy individuálního fundraisingu, základní principy, dárcovská pyramida, získávání kontaktů na potenciální dárce. Jak oslovit dárce, jak sestavit dobrý fundraisingový dopis nebo email. Péče o dárce, dárcovské databáze. On-line fundraising a crowdfunding. Fundraisingové on-line kampaně. Základy firemního fundraisingu. S čím na schůzku s potenciálním firemním dárcem. Jak vytvořit fundraisingovou strategii. Příklady dobré praxe a praktické nácviky.

Bez peněz to nejde
Sobota 25. 1. 2020
Lektorka: Pavla Štindlová
Kurz je akreditován v systému DVPP.
Finance, tvorba a správa udržitelného rozpočtu. Pracovněprávní a ekonomické minimum. Pracovní smlouvy a povinnosti zaměstnavatele. 

Blok 4/5
Krizová komunikace
Pátek 20. 3. 2020
Lektoři: Tereza Valkounová, Filip Kršiak 
Jak neudělat z malého průšvihu velký problém. 

Vědomé riziko
Sobota 21. 3. 2020
Lektorka: Tereza Valkounová
Co to znamená být připravený na riziko, když ne vyhnout se mu? 

Blok 5/5
Nenásilná komunikace
Pátek 15. 5. 2020
Lektorka: Marie Rumlenová
Základní kameny nenásilné komunikace, základy dobrých vztahů. 

Les a zahrada
Sobota 16. 5. 2020
Lektorka: Johana Passerin
Ten les a ta zahrada - dvě polarity. Dva principy ve výchově - dobrodružství a péče. Abychom žili v rovnováze, potřebujeme oba. Podíváme se, čeho máme málo a čemu potřebujeme věnovat pozornost. 

Diskuzní panel se členkami Skupiny pro kvalitu
Sobota 16. 5. 2020
Sdílení odpovědí na praktické otázky s průvodkyněmi, které dlouhá léta vedou lesní školky a certifikují je podle Standardů kvality lesních školek. 

 

 

 

 

PROGRAM VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

1. blok: Školní vzdělávací program jako živý dokument
Sobota 17. 11. 2018
Lektorky: Johana Passerin, Tereza Valkounová
Školka stojí na vizi a na tom, zda najde správné lidi na její uskutečnění. Jak přinést ideály na zem? Školní vzdělávací program, integrované bloky, pedagogické přípravy. Řízená činnost a volná hra. Jak pracovat s pedagogickým slovníkem (vyzkoušíme si několik modelových situací a naučíme se pojmenovávat a definovat proces učení). Vyhodnocování naplňování ŠVP. SWOT analýza.

Neděle 18. 11. 2018
Lektorka: Alena Laláková
Reflexe vývoje dětí a pedagogická diagnostika; portfolia. Záznamy o rozvoji klíčových kompetencí dětí. Jak si vybudovat adresář školských poradenských pracovišť (PPP, SPC) a odborného multidisciplinárního týmu (dětský psycholog, logoped, speciální pedagog, pediatr, fyzioterapeut).

 

2. blok: Dobrý pedagog
Pátek 11. 1. 2019
Lektorky: Alena Laláková, Johana Passerin
Jak vybrat a vyškolit pedagoga? Jak udělat výběrové řízení? Jaká kritéria zvolit při výběru nového kolegy. Kde vzdělávat své lidi? Jak je k tomu motivovat? Náplň práce a organizační řád. Udržitelná pracovní doba. Odměňování. Vedení pedagogického týmu. Vnitřní dynamika. Porady. Jak vést porady a používat zápisy z nich?

Sobota 12. 1. 2018
Lektorka: Alena Laláková
Etický kodex pedagoga lesní MŠ, evaluace pedagoga, kritéria pro sebevyhodnocování.

 

3. blok - změna programu:
Sobota 9. 2. 2019 - Chaos vs. řád
Lektorka: Tereza Valkounová
Vědomé riziko. Risk benefit analýza. BOZP. Pojištění majetku a zodpovědnosti. Úrazové pojištění. Kniha úrazů, lékárnička. Krizový a traumatologický plán a vyhodnocování rizik.

Lektorka: Magda Kvítková
Materiální podmínky, vhodné zázemí pro LMŠ a lesní klub (pozemek, přístřeší, les), Pro a proti vstupu do školského rejstříku.

Neděle 10. 2. 2019 - Bez peněz to nejde
Lektor: Petr Machálek
Negrantový fundraising. Výhody a nevýhody jednotlivých fundraisingových metod, základy individuálního fundraisingu, základní principy, dárcovská pyramida, získávání kontaktů na potenciální dárce. Jak oslovit dárce, jak sestavit dobrý fundraisingový dopis nebo email. Péče o dárce, dárcovské databáze. On-line fundraising a crowdfunding. Fundraisingové on-line kampaně. Základy firemního fundraisingu. S čím na schůzku s potenciálním firemním dárcem. Jak vytvořit fundraisingovou strategii. Příklady dobré praxe a praktické nácviky.


4. blok - změna programu: 
Sobota 13. 4. 2019 - Bez peněz to nejde
Lektorka: Pavla Štindlová
Finance, tvorba a správa udržitelného rozpočtu. Pracovněprávní a účetní minimum. GPDR. Pracovní smlouvy se zaměstnanci. Smlouva o výchově a vzdělávání s rodiči. Povinnosti zaměstnavatele.

Neděle 14. 4. 2019 - Chaos vs. řád
Lektorka: Alena Laláková
Provozní řád školky, vnitřní směrnice. Docházka. Docházkové systémy. Evidenční listy. Komunikace s rodiči ve střední a velké organizaci. Týmové vyhodnocování organizace jako celku. Dotazníky pro rodiče (anonymní i jmenovité). Nakládání se stížnostmi. Audity. Zpětná vazba od rodičů. Inspekce.


5. blok: Na komunikaci to stojí
Sobota 8. 6. 2019
Lektorka: Alena Laláková
Komunikace s veřejností, práce s egem pedagoga

Lektorka: Johana Passerin
Vedení pedagogického týmu, Dynamika malých a středních firem a společenstev.  Komunikace s rodiči v malé organizaci. Mimořádný vstup o harmonii prostoru - estetika, ne-po-řád-ek. Nouzové ochranné zázemí. Les a zahrada - vzdělávací obsah divoké a opečované přírody.

Neděle 9. 6. 2018
Kruh kolegiální podpory
Johana Passerin, Alena Laláková a další členky Skupiny pro kvalitu
Přineste si své téma ze Standardů, které jste zatím nevyřešili.

 

Přihlašovat se můžete zde.

Změny programu v důsledku nemoci lektorek. Za způsobené komplikace se omlouváme.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se