Vzdělávací menu 2017/2018

Zveřejněno: 2. 6. 2017

<  Zpět na výpis

Představujeme Vám ucelenou nabídku vzdělávacích programů pro koordinátory i průvodce nejen lesních mateřských škol. Část programů se stejně jako loni koná v rámci projektu Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR. Nové programy, Průvodce LMŠ a Rekvalifikační kurz Chůva, jsme ušili na míru podle výsledků nedávného dotazníku na Vaše vzdělávací potřeby.

 

První kolo přihlašování končí 30. 6. 2017. Poté se můžete hlásit jako náhradníci.

 

PRŮVODCE LESNÍ MŠ


Vzdělávací program Průvodce lesní MŠ je určen mírně pokročilým průvodcům/pedagogům, kteří působí v předškolním vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou. Osm dvoudenních setkání bude věnováno průvodcovským dovednostem, znalosti vývojových potřeb dítěte a sebezkušenosti. Většina seminářů bude připravena na míru pro tento cyklus, přednášet budou renomovaní a zkušení čeští a zahraniční lektoři. Své místo v programu bude mít metodická podpora odborné garantky, kazuistiky a tvorba osobního portfolia.

V létě 2018 pojedou účastníci na stáž do zahraniční partnerské MŠ. Budou si moci vybrat z evropských MŠ, kde Asociace lesních MŠ dojedná možnost dobrovolnického pobytu na 5 dní.

časová dotace: 96 hodin
termín konání: říjen 2017 - září 2018
místo konání: Ekocentrum Loutí, Rabyně, Středočeský kraj
kapacita kurzu: 25 účastníků (min. 18)
cena: 14 900 Kč členové / 19 900 Kč nečlenové

Více informací a přiláška


KOORDINÁTOR LESNÍ MŠ


Druhý ročník vzdělávacího cyklu Koordinátor LMŠ si klade za cíl podpořit účastníky v profesionálním vedení lesní MŠ, rozšířit a posílit jejich kompetence a tím zvýšit kvalitu a udržitelnost LMŠ. Pět dvoudenních seminářů obsáhne klíčové oblasti vedení organizace. Povedou je profesionálové povětšinou z firemní sféry, které bude doplňovat odborná garantka programu. Během kurzu bude kladen velký důraz na diskuzi a sdílení.

časová dotace: 80 hodin
termín konání: říjen 2017 - červen 2018
místo konání: Ekocentrum Loutí, Rabyně, Středočeský kraj
kapacita kurzu: 30 účastníků
cena: Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost je kurz pro zástupce členských organizací ALMŠ zdarma.

Více informací a přihlašovací formulář

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

Provázet vědomě a odborně

Chcete-li být vědomým a erudovaným průvodcem lesní mateřské školy, je nezbytně nutné, abyste měli hlubší znalosti v oblasti předškolní pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky. Cílem programu je umožnit průvodcům získat nebo prohloubit profesní dovednosti, které eliminují nežádoucí  intervence v rámci přístupu k dětem či rodinám a podpoří žádoucí, které umožní dítěti jeho komplexní a zdravý rozvoj. Součástí vzdělávacího cyklu je mentoring v rozsahu 3 hodin pro každého účastníka.

časová dotace: 48 hodin
termín konání: leden 2018 - květen 2018
místo konání: TRIADA — Poradenské centrum, Orlí 20, Brno
kapacita kurzu: 25 účastníků
cena: Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost je kurz pro zástupce členských organizací ALMŠ zdarma.

Více informací a přihlašovací formulář

 

PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKA

Pedagogická práce v přírodě má svá specifika a vyžaduje, aby průvodce/pedagog byl připravený a dokázal zvolit vhodné prostředí, měl určité přírodovědné, pedagogické a psychologické znalosti. V ČR zatím není možnost systematicky studovat didaktiku pedagogické práce v přírodě.

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům porozumět působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry. Účastníci se budou zabývat řemesly, základy didaktiky biologie, přírodovědy, geologie a zopakují si základní znalosti o lese a přírodě. Nebudou chybět hry, příběhy a písně.

časová dotace: 80 hodin
termín konání: říjen 2017 - červen 2018
místo konání: Hájenka Pozořice, Brno - venkov
kapacita kurzu: 22 účastníků
cena: Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost je kurz pro zástupce členských organizací ALMŠ zdarma.

Více informací a přihlašovací formulář

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ: CHŮVA

Rekvalifikační kurz pro průvodce - nepedagogy v lesní mateřské škole. Kvalifikace opravňuje k práci v lesní MŠ zařazené do rejstříku MŠMT. Rekvalifikační kurz obnáší znalost okruhů pedagogiky a psychologie, první pomoc a bezpečnost práce s dětmi, orientaci v pracovně-právních vztazích. Kvalifikaci Chůva pro děti do zahájené povinné školní docházky (kód 69-017-M) lze uplatnit v různých formách péče o děti. Asociace LMŠ jako jediná nabízí tento kurz se zaměřením na specifika práce s dětmi v přírodě. Více informací.

místo konání: pravděpodobně Praha
začátek kurzu: září/říjen 2017 - leden/únor 2018
rozsahu kurzu: 100 hodin teorie + 60 hodin praxe
kapacita kurzu: 25 účastníků (min. 10)
orientační cena: 20 000 Kč; Rekvalifikační kurz může být účastníkovi proplacen příslušným Úřadem práce.

Více informací a přihlašovací formulář

Kalendář akcí

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se