Aktuality na úvodní stránce

 • Hlas dětí v ulicích

  Po roce chaotických opatření a nedostatečných řešení je zřejmé, že vzdělávání a situace dětí není vládní prioritou. Rodiče dětí z lesních školek již nechtějí dále čekat.  Proto vytvořili pro děti možnost vyjádřit obrazem, jak se v lockdownu cítí. Obrázky putují nejen na sociální sítě ale i do veřejného prostoru a k rukám premiéra.

  Detail článku

 • A jsme zase doma....

  Lesní mateřské školy a lesní kluby jsou od 1. března zavřené. Asociace lesních MŠ pokračuje ve snaze prosadit spravedlivé zajištění vzdělávání a péče o děti ze všech typů předškolních zařízení a to co nejdříve to epidemiologická situace dovolí. V návaznosti na doporučení pracovní skupiny Rady vlády pro rovné příležitosti zdůrazňujeme význam "Vytvoření jasné a epidemiologicky udržitelné strategie návratu dětí do škol. Jasná komunikace plánu otvírání škol podle předem definovaných indikátorů, které by byly pochopitelné a předvídatelné pro širší veřejnost, tj. rodiče i pracovníky a pracovnice ve školství". Souzníme s mezinárodní výzvou UNICEF, která již nyní hovoří o "globální vzdělávací krizi" se závažnými dopady na zdraví a budoucnost dětí a apeluje na vlády zemí, aby návrat děti do škol jasně určily jako svou prioritu.

  Detail článku

 • 12. Letní škola klepe na dveře

  Nadcházející Letní školu začal tým Asociace lesních MŠ připravovat na podzim 2019. Plány na její uskutečnění překazila pandemie a v roce 2020 byla místo původně připraveného programu zrealizována skromná Letní škola pro poloviční počet účastníků. Věříme, že letos se nám podaří realizovat celý původní program, i když možná z části online.

  Detail článku

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se