Zkouška k získání profesní kvalifikace CHŮVA PRO DĚTI - Praha

14.6.2017 9:00

ALMŠ pořádá kvalifikační zkoušku pro průvodce - nepedagogy v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) Vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Kvalifikace opravňuje k práci v lesní MŠ zařazené do rejstříku MŠMT. Pro získání profesní kvalifikace Vám stačí úspěšné absolvování zkoušky. Získání kvalifikace není podmíněno absolvováním žádného kurzu. Kurzy mají v tomto případě spíše status učební pomůcky, zopakování témat.

Plný název

Zkouška k získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M.

 

Cena

3 900,-Kč pro členy ALMŠ (včetně vznikajících iniciativ a subjektů využívajících informační servis ALMŠ) / 4900,-Kč pro nečleny.

 

Termíny

Praha: 14. června 2017 a 29. srpna 2017. Místo konání a přesný čas budou přihlášeným upřesněny. Další termíny jsou plánovány podzim 2017. Zkouška je celodenní.

Brno: Upřesňujeme.

 

Přihlášky

Emailem na magda.kvitkova@lesnims.cz. Uveďte, prosím jméno a příjmení, název školky a do předmětu CHŮVA.

 

Kdo se může přihlásit

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je věk alespoň 18 let a potvrzení od lékaře, že zájemce o složení zkoušky je zdravotně způsobilý a netrpí logopedickou vadou.

 

Obsah zkoušky

Zkouška je zaměřena na 3 hlavní oblasti: První pomoc a zdravověda, Pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy.

V dostatečném časovém předstihu získá uchazeč o zkoušky seznam doporučené literatury a přesné tematické okruhy, které budou předmětem zkoušky.

 

Forma zkoušky

Zkouška je dělena do 3 částí. Písemného testu, ústní části a praktické části.

 

Poznámka

Na internetu se můžete setkat s termínem Rekvalifikační kurs Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ten je podmíněn absolvováním 160 hodinového kursu a složením zkoušky. Na kurs Vám může přispět úřad práce. Jeho výsledek- získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M je však stejný, jako při složení „pouhé“ zkoušky. ALMŠ momentálně rekvalifikační kurz nenabízí. Nabízíme přípravný kurz, více viz. tento kalendář akcí. Pozor, nepleťte si s kvalifikací Chůva pro dětské koutky. Tato kvalifikace není pro práci v lesní MŠ dostatečná.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se