Sovenička z.s.

Aktuální členství: Vznikající iniciativa

Sovenička z.s.

Adresa Sovenice 61, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
Web http://deti88.webnode.cz/
E-mail centrum.sovicka@post.cz

Školka se nachází v obci Sovenice uprostřed luk a lesů. Pevné zázemí je v budově bývalé školy. Venkovní zázemí - přístřešek. Jsme začínající iniciativa plná elánu a natěšení. Otevírací doba je každé úterý,středa a pátek od 6:30 - 15:30 hod.Program dne: 8.00 – 8.30 Scházení se do centra 8.30 – 9.00 Ranní kruh – pozdravení se 9.00 – 9.30 Svačina 9.30 – 11.30 Vyrážíme do přírody - procvičování jemné a hrubé motoriky, učíme se z přírody. Stromy, rostliny, počasí, ptáci a ostatní zvířata 11.30 – 12.00 Oběd 12.00 – 12.30 Pohádka – čtená, vyprávěná, vymyšlená 12.30 – 13.30 Hraná pohádka pro nespavce, loutky, maňásci... 13.30 – 13.45 Vstávání, ustlání, převlékání 13.45 – 14.10 Práce na zahradě, úprava, zalévání, sklízení 14.15 – 14.40 Svačina 14.40 – 15.30 Volné hry dle přání dětí. Filozofie lesních mateřských škol spočívá také v tom, že děti jsou velmi často venku, až na výjimky opravdu nepřiznivého počasí. Veškeré aktivity se odehrávají venku v přírodě. Pro naše projekty, pozorování,objevování, samozřejmě volnou hru využíváme nejen zdejší nádherné přírodní prostory, ale také říčku Jizeru, okolní louky a blízké lesy. V poslední řadě musím zmínit naší zahrádku kde se budeme učit starat o rostlinky. Sázení semínek a bylinek které využijeme v naší kuchyni až po sladkou tečku v podobě sklizně naší úrody. V zimním období trávíme společný čas v závislosti na počasí v přírodě a ve vytápěné budově. Pedagogika lesních mateřských škol Za zakladatelku je považována Ella Flatau z Dánska, matka čtyř dětí, která čas s dětmi trávila pravidelnými výlety do lesa. Brzy se k ní přidali sousedé a jejich známí i další rodiny. V roce 1954 vznikla díky nadšení a spolupráci rodičů historicky první lesní mateřská škola. Netrvalo dlouho a školky tohoto typu získaly na popularitě. V Německu se lesní MŠ šíří od vzniku první v roce 1993 na základě přímých zkušeností jejich zakladatelek s dánskou koncepcí. K rychlému rozšíření přispělo legislativní uznání a s tím spojené státní financování. V roce 2008 se uvádí již více jak tisíc těchto zařízení a jejich počet nadále stoupá. Důvodem jsou nízké náklady na zřízení a provoz a samozřejmě zájem rodičů. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen v mnoha evropských zemích, další lesní mateřské školy můžeme nalézt také ve Švýcarsku, Rakousku nebo Velké Británii. Jedna z prvních školek inspirovaných touto koncepcí vznikla v ČR v roce 2007 na Liberecku a postupně se k ní přidávají další. Zatím se jedná o státem neuznávané vzdělávací zařízení, ale jsou alternativou mezi dalšími soukromými mateřskými školami. Z tohoto důvodu se oficiálně jmenují například „dětský klub” či „lesní školka”. Respektovat a být respektován Komunikujeme s dětmi podle zásady „respektovat a být respektován“. Tento druh komunikace je vyjádřením partnerského vztahu k dětem založeným na respektu k jeho osobnosti. Dítě je vedeno k zodpovědnosti za sebe sama a své činy, k sebeúctě a úctě k druhým. Volná hra Volná hra je velmi důležitou součástí výchovy nejen předškolních dětí. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve svém vývoji, volně se pohybuje v bezpečném a známém prostředí. Rozvíjí svou fantazii, jemnou i hrubou motoriku a učí se sociálním vztahům, objevuje svět a jeho zákonitosti. Úloha dospělého je posouzení bezpečnosti a vhodnosti dané činnosti. Jestliže činnost vhodná není, dospělý umožní dítěti pokračovat jen na základě dohodnutých pravidel. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - KOMPETENCE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Hlavní cíl: Rozvoj základních dovedností a kompetencí dětí – přirozený kontakt s přírodou. Obsahem jsou tři základní okruhy: Vzdělávací prostředí – organizování vzdělávání, metod výchovně vzdělávací práce. Vzdělávací obsah – doplňující pedagogické činnosti, různé aktivity lesní školky. Hodnotící (evaluační) činnosti - v čem se lesní školky liší od běžných mateřských škol, jaké se využívají metody, jaké jsou možné způsoby evaluace pedagogické práce. Hlavní vzdělávací oblasti: Zdravá výživa – lokální potraviny, sezonní potraviny. Louka, pastvina, les – jak se žije a kdo žije na louce, pastvině či v lese. Příroda a život v ní. Doprava – vydání se vlastní cestou. Odkud jsme a kam směřujeme. Jakou máme dopravu a jak jí mnozí zneužívají - znečištění a jak tomu zabránit. Odpad – třídění odpadu, praktický dopad odpadu, ekologická zátěž, „život“ výrobku –kde končí a co se s ním děje dále? Základní okruhy 1. Přírodní úkazy – potůčky, les, louka, pole. 2. Příroda a roční období – změny ročních období, soužití s přírodou. 3. Obnovitelné zdroje – slunce - ohřev, vytápění, energie - obnovitelné zdroje. Koncepce klíčových kompetencí a konepcí v lesní školce: Kompetence učit se v lesní školce znamná rozvíjet své schopnosti a dovednosti, obohacovat a prohlubovat svou poznatkovou zkušenost. Kompetence řešit problémy znamená pro předškolní děti být schopen vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení, chápat je jako výzvu k řešení, jako příležitost k vlastnímu rozvoji i k působení na své okolí přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně při jejich řešení postupovat způsobem racionálním, konstruktivním a účelným, vedoucím k cíli, získané zkušenosti vyhodnocovat a využívat je při řešení dalších problémů a situací, s nimiž se v životě setkáváme. Sociální koncepce – řešení konfliktů dohodou, respektem, rozpoznáváním pocitu druhých. Rozvoj sebevědomí a sebepojetí – postřehy a pocity z přírody a volného okolí pomáhají rozvíjet sebevědomí, nabízí rozmanité podněty k aktivitám s různými stupni obtížnosti. Znalost přírody, ekologie, znalost přírodních energií a pod.

Kalendář akcí školky

  • Prosinec 2017

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Leden 2018

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Únor 2018

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se