Program

Ve školním roce 2018/2019 se semináře uskuteční 5. - 6. 10. 2018, 16. - 17. 11. 2018, 8. - 9. 2. 2019, 12. - 13. 4. 2019, 6. - 8. 6. 2019.

Ve školním roce 2017/2018 se v rámci vzdělávacího programu Přírodní pedagogika uskuteční tyto semináře:


17. - 18. 11. 2017  
Úvod. Vliv lesa a přírody na život dítěte

 • Emoční, psychický a fyzický vývoj dítěte v lese
 • Dítě a PraHra – potenciál pro sociálně pedagogické jednání
 • Původní dětské formy setkání s lesem
 • Dítě a jeho vztah ke zvířatům a rostlinám
 • O hlubším smyslu hraní si s jednoduchými a elementárními prvky
 • Přírodní věda a zkoumání přírodních jevů pro děti v lese
 • Psychický účinek lesa a přírody na dospělé
 • Spojení s přírodou jako spojení sebe samého s evolučními procesy
 • Reflexe a další rozvoj vlastního přístupu k lesní pedagogice


9. - 10. 2. 2018   
Řemeslo v přírodě

 • Malá násobilka vyřezávání z čerstvého dřeva
 • Výstavba a základní vybavení lesní řezbářské dílny
 • Přírodní umění pro řemeslníky
 • Vyřezávání jako za doby kamenné
 • Výroba přírodních hraček pro každý den: hra, voda, hudba, šperky, dobrodružství, umění, zvířata a roční období
 • Kreativní zacházení s přírodním materiálem a odřezky
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

20. - 22. 4. 2018  
Základní principy a poznatky v lese a přírodě I.

 • Neprobádaný les, stromy a keře
 • Ptáci, ptačí hlasy, stopy zvířat a jejich tajemství
 • Geologie, poznávání počasí a hvězdné nebe
 • Přírodní fenomény experimentální přírodní badatelna v lese
 • Bylinkářství a přírodní lékárna
 • Respektující přístup k lesu a přírodě
 • Příroda jako lék pro poraněnou duši
 • Batoh do lesa
 • Ekologický otisk lesních projektů
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě


Lesní a přírodní hry pro děti a dospělé

 • Druhy a původ různých forem hry
 • Vývojové fáze hry
 • Plánování nebo procesně orientovaný přístup?
 • Hry pro zkušenost s přírodou, dobrodružné hry a smyslové hry v lese a přírodě
 • Hry s lanem, dřevem a stromy
 • Herní návody k vlastnímu zpracování
 • Cvičení pozornosti a smyslového vnímání s dětmi a dospělými v přírodě
 • Kvalita nadšení, zvědavosti, vnitřního klidu, radosti a štěstí v lese a přírodě
 • Co říká výzkum mozku a stresu o přírodě
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě15. - 17. 6. 2018
Základní principy a poznatky v lese a přírodě II.

 • Neprobádaný les, stromy a keře
 • Ptáci, ptačí hlasy, stopy zvířat a jejich tajemství
 • Geologie, poznávání počasí a hvězdné nebe
 • Přírodní fenomény experimentální přírodní badatelna v lese
 • Bylinkářství a přírodní lékárna
 • Respektující přístup k lesu a přírodě
 • Příroda jako lék pro poraněnou duši
 • Batoh do lesa
 • Ekologický otisk lesních projektů
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

  
Příběhy, pohádky a písně spojené s přírodou

 • Objevování divadla v přírodě, tvorba a hraní
 • Rytmizování a hudba v lese
 • Příběhy o přírodě a pohádky v životě dítěte
 • Porozumění symbolům v pohádkách o rostlinách a zvířatech
 • Praktické navedení k vyprávění pohádek a příběhů
  a kromě toho sebepoznávací a sociálně pedagogické hry v přírodě

 

6. 10. 2017
Závěrečné prezentace absolventů 1. ročníku
Pro ročník 2016/17 bude absolventský večer spojen se začátkem ročníku 2017/18.  

 • Krátké prezentace skupin účastníků
 • Představení individuálních projektů, pozorování rostlin, zvířat nebo ročních období
 • Reflexe vlastního pedagogického vývoje a vizí ve vztahu k přírodní pedagogice

 

Závěrečné prezentace účastníků ročníku 2017/2018 budou součástí Letní školy pro pedagogy LMŠ 2018, kde jim bude věnován jeden večer.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se