Podmínky účasti

Požadavky na účastníka
•    Pedagog/průvodce lesní MŠ, která je členskou organizací Asociace LMŠ.
•    Minimálně roční praxe v oboru předškolní pedagogiky.
•    Strukturovaný životopis (v rozsahu 1 normostrany).
•    Motivační dopis (v rozsahu 500 znaků).
•    Souhlas vysílající organizace.
•    Akceptace podmínek účasti

Podmínky účasti
•    70% účast (hodinová dotace celé programu je 80 hodin, účastník musí absolvovat min. 56 hodin)
•    prezentace zkušeností z programu na některém ze sletů ALMŠ (duben, červenec 2018)
•    prezentace zkušeností z programu na Letní škole 2018


O výběru účastníků rozhoduje:
- splnění požadavků na účastníka,
- termín podání přihlášky,
- účast v jiných vzdělávacích programech ALMŠ,
- členství v ALMŠ.


 

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se