Přípravný kurz CHŮVA PRO DĚTI - Praha

23.7.2017 10:00 - 24.7.2017 18:00

ALMŠ pořádá kurz, který Vás připraví na zkoušku Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M. Kvalifikace opravňuje k práci v lesní MŠ zařazené do rejstříku MŠMT na pozici průvodce – nepedagog v lesní MŠ dle § 5 odstavce (6) c) Vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. Získání kvalifikace není podmíněno absolvováním žádného kurzu. Kurzy mají v tomto případě spíše status učební pomůcky, zopakování témat.

Kurz je rozdělen do tematických bloků: bezpečnost při práci s dětmi, Pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy. Na rozdíl od zkoušky neobsahuje kurz téma první pomoci. K tomuto účelu doporučujeme absolvovat některý z kurzů ZdrSem.

 

Lektorky

PhDr. Tereza Valkounová, PhD a Johana Passerin

 

Cena

6 000,-Kč pro členy ALMŠ (včetně vznikajících iniciativ a subjektů využívajících informační servis ALMŠ), 8 000,-Kč pro nečleny.

 

Termín

Přípravný kurz se bude konat 23.-24. července 2017 na pražském Toulcově dvoře. Přesný čas a místnost na TD budou přihlášeným upřesněny. 

Omlouváme se všem, kteří počítali s termínem 9. -10. června 2017.

 

Přihlášky

Emailem na magda.kvitkova@lesnims.cz - uveďte prosím jméno, příjmení a název školky nebo klubu, do předmětu emailu CHŮVA

 

Rozsah

2 dny kurz + zkouška v Praze / Brně (dle volby zájemce o zkoušku) v následujících dnech. Termíny zkoušek naleznete taktéž v tomto kalendáři akcí.

 

Kdo se může přihlásit

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je věk alespoň 18 let a potvrzení od lékaře, že zájemce o složení zkoušky je zdravotně způsobilý a netrpí logopedickou vadou. Proto doporučujeme, aby se na kurz přihlašovali pouze ti zájemci, kteří splňují tyto základní předpoklady pro přistoupení ke zkoušce.

 

Obsah zkoušky

Zkouška je zaměřena na 3 hlavní oblasti: První pomoc a zdravověda, Pedagogika a psychologie, pracovně-právní vztahy.

 

Poznámka

Na internetu se můžete setkat s termínem Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Ten je podmíněn absolvováním 160 hodinového kurzu a složením zkoušky. Na kurz Vám může přispět úřad práce. Jeho výsledek - získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti" do zahájení školní docházky 69-017-M je stejný, jako při složení „pouhé“ zkoušky. ALMŠ momentálně rekvalifikační kurz nenabízí. Pozor, nepleťte si s kvalifikací Chůva pro dětské koutky. Tato kvalifikace není pro práci v lesní MŠ dostatečná.

Kalendář akcí

  • Září 2017

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Říjen 2017

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

  • Listopad 2017

    V tomto měsíci se žádné akce nekonají

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se