Program

"Kdybych byl kojotem, kam bych šel? S nastraženýma ušima, s bdělýma očima, následoval bych svou zvědavost a šel bych hlouběji a dál do lesů."

Ewan McGown, Coyote`s Guide to Connecting With Nature.Na Letní škole 2017 se setkáme se stopaři a znalci přírody. S Gregem Sommerem, který umí napodobovat hlasy ptáků, stopovat zvířata a je zkušeným průvodcem dětí v berlínské školce Robin Hood. Druhým hlavním hostem bude Rudolf Hettich, který také umí číst v otevřené knize přírody.

Příroda ve vzdělávání je pro nás v lesních školkách bezesporu klíčovým prvkem, mnohé souvislosti zatím neznáme, nebo je jen matně tušíme. Pojďme po stopách kojota hlouběji a dál do divočiny.

 

PROGRAM

Letní škola pro pedagogy LMŠ 2017

 

ÚTERÝ 25. 7. 2017

16:00 do 18:00 registrace a přihlašování na vybrané dílny

18:00 – 20:00 zahajující veřejná přednáška GREGORY SOMMER: Kojotí učení I.

od 20:30 setkání u ohně: seznámení, zpívání a jam session

 

STŘEDA 26. 7. 2016

8:30 – 9:00 ranní zpívání

9:30 – 12:00 veřejná přednáška GREGORY SOMMER: Kojotí učení II.

12:00 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 15:30 jednorázové dílny

16:00 – 18:00 kontinuální dílny

19:00 – 20:00 večerní odpočinek zpěvem

od 21:00 Mantry a písně otevírající srdce, jam session se Štěpánkou Trojskou Čížkovou

 

ČTVRTEK 27. 7. 2015

8:30 – 9:00 ranní zpívání

9:30 – 12:00 veřejná přednáška RUDOLF HETTICH: Tvořivé vzdělávání I.

12:00 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 15:30 jednorázové dílny

15:45 – 15:55 společné focení

16:00 – 18:00 kontinuální dílny

19:00 – 20:00 večerní odpočinek zpěvem

od 20:30 setkání u ohně: sdílení, losování tomboly

 

PÁTEK 28. 7. 2017

8:30 – 9:00 ranní zpívání

9:30 – 12:00 veřejná přednáška RUDOLF HETTICH: Tvořivé vzdělávání II.

12:00 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 15:30 jednorázové dílny

16:00 – 18:00 kontinuální dílny

od 20:00 neformální setkání před Sletem ALMŠ

 

Hlavní přednášky

Gregory Sommer - Kojotí učení I: Probouzení smyslů

úterý 25. 7.  18:00 - 20:00

Spojení s přírodou probouzí naše smysly a rozvíjí vztah k místům, kde žijeme, a která objevujeme. Ať už je to venkov, hluboká divočina, hory nebo městský park, kontakt s přírodou prohlubuje naši pozornost k tomu, co žije kolem nás, o čem vyprávějí hlasy ptáků a co znamenají stopy, které tam zvířata zanechala. Dovednosti pro život v přírodě, jako třeba umění přespat venku bez stanu a spacího pytle, rozdělávání ohně nebo poznávání jedlých bylin, nám přinášejí zážitek sounáležitosti se zemí a s krajinou.

Budeme společně zkoumat, proč je to důležité zažít, a jaká cvičení mohou spojení s přírodou prohloubit. Dozvíte se, jak můžeme tato témata odkrývat v lesní mateřské škole, kde pracujeme se zvědavostí každého jednotlivého dítěte. Jak podpoříme takové zaujetí pro přírodu vedoucí k hlubšímu pochopení místa, rostlin a zvířat.

 

Gregory Sommer - Kojotí učení II: Mentorské učení

středa 26. 7. 9:30 - 12:00

Kojotí učení je netradiční způsob vzdělávání. Je to utváření kultury, která pomáhá studentům se učit. Je založeno na výzkumu, který dělal Jon Young v tradičních společenstvích, kde školy, jak je známe, neexistují. Kojotí učení používá metody jako například vyprávění a kladení otázek, které podporují zvědavost studentů. Kojotí učení je nový koncept založený na spojení nových a starých metod, pozorování cyklů, rytmů, přírody a lidí. Stěžejní myšlenkou je rovnoprávnost souputníků, učitele a žáka na společné cestě k poznání.

Podíváme se na to, jak můžeme tyto ideje a metody vtělit do lesní školky. Jak u dětí podpořit hru, schovávání, šplhání, chytání brouků, hry s klacky a další zvláštnosti, abychom rozvinuli jejich vztah přírodě. Seznámíme se s uměním klást otázky, probouzením vnímavosti, významem kreslení, metodou sezení na místě, mapováním a pojmenováváním míst.

O lektorovi:

Gregory Sommer vyrostl na severozápadním pacifickém pobřeží ve státě Washington. Zaujalo ho objevování a stopování a naučil se dovednostem pro život v divočině. Jako mladík strávil rok v divočině v New Jersey, kde žil v chýši, kterou si sám postavil. Studoval u Jona Younga umění mentoringu a spojení s přírodou, aby prohloubil své porozumění přírodě a místu. Již 15 let pracuje s dětmi i dospělými v různých přírodních programech a ve vzájemném mentorství. V současné době žije v Berlíně, je průvodcem v lesní školce a svobodné škole. Dospělým v různých kurzech předává své znalosti stopařství a dovednosti pro život v divočině. Dálkově se věnuje studiu gaelštiny na Sabhal Mòr Ostaig ve Skotsku.

 

Rudolf Hettich - Tvořivé vzdělávání

čtvrtek 27. 7. a pátek 28. 7. 9:30 - 12:00

Výchova dítěte je nepochybně nejsmysluplnějším, nejvyšším a nejdůležitějším úkolem mezilidských vztahů. Obsahy dnešního vzdělávání se téměř bezvýhradně a jednostranně orientují na vše vnější, na to měřitelné a počítatelné, a stejně tak na rozumová a intelektuální témata. Mediální věk se svou materialisticko-technicko-přírodovědeckou orientací zredukoval bytost člověka na pouhopouhé prozkoumatelné tělo. S duchem a duší dítěte se přitom nějak nepočítá. Vzdělávání dnes pro vývoj dítěte také znamená dalekosáhlé kulturní přizpůsobení. Přitom dítě ztrácí vědomí své duchovní a duševní důležitosti, která je mnohem podstatnější než tělesná pomíjivost. Nabízí se otázka, zda tímto omezeným vzděláváním může být dnes bytost dítěte vůbec nějak oslovena a pro svůj růst obohacena. Dítě není jen hlava a ruce - nýbrž srdce, duch a duše.

Páteční přednáška prohlubuje témata čtvrteční přednášky.

O lektorovi:

Rudolf Hettich je environmentální pedagog, tvůrce přírodních hřišť a zahrad, lektor, fotograf, zakladatel německé Společnosti pro přírodní a environmentální vzdělávání, školy Naturgarten Schule a nakladatelství Rudolf Hettich Verlag.

V ČR v současnosti vede vzdělávací program Přírodní pedagogika v rámci projektu Rozvíjení kapacit lesních MŠ v ČR realizovaný Asociací lesních MŠ.

 

Jednorázové dílny

JD1   Jan Šarapatka - Strážci Země

středa, čtvrtek 13:30 – 15:30

Strážci Země jsou unikátní program, který si klade za cíl podpořit v dětech prožitkovou formou vnímání přírody jako celku. Program pracuje s dobrodružstvím a prvky tajemna, používá propracované pomůcky a neokoukané postupy. Je postaven na originální metodice, známé jako „Výchova o Zemi“, která vznikla v USA pod vedením Steva van Matreho. Cílem dílny je představit program Strážci Země s důrazem na prvky, které je možné využít v předškolní výchově v lesních školkách.

V současné společnosti zaznamenáváme stále větší neschopnost dětí se bezpečně pohybovat a orientovat v přírodním prostředí. Děti postrádají pozorovací schopnosti v krajině, neumějí vnímat přírodní prostředí jako zdroj poznání a informací. Vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou a rozvoj znalostí v environmentální oblasti mohou být cestou k opětovnému navázání vztahu dětí k přírodě.

V oblasti EVVO bohužel stále převládají popisné výukové programy bez přímého kontaktu s přírodou. Strážci Země a jejich zážitková forma tuto nabídku výrazným způsobem rozšiřují. Nechte se inspirovat.

O lektorovi:

Jan Šarapatka vystudoval obor Rozvoj venkova a venkovského prostoru, absolvoval odborné praxe v ČR, Skotsku a Švédsku. Je obhájcem a podporovatelem ekologického zemědělství, welfare a hlubinné ekologie v praxi. Podílí se na tvorbě ekologických výukových programů. Věnoval se pěstování a zpracování technického konopí, přednášel o jeho využití. Na České zemědělské univerzitě v Praze vede exkurze na ekologicky hospodařící farmy a k obnovitelným zdrojům energie. Je zakládajícím členem zemědělského družstva pro udržitelné hospodaření ZEMĚDRUH na Vysočině. V současné době je předsedou a ředitelem Ekocentra Restart, které se věnuje budování a provozu pobytového Ekocentra Loutí.

JD2   Zuzana Sýkorová - Jak vpustit do života rýmy?

středa, pátek 13:30 – 15:30

Jak vpustit do života rýmy?

Jednoduše! Nastydnout - a je to tady.

Z rýmů rýma a už nás trápí Mechulína…

Metodická dílna bude zaměřená na hraní se slovy. Proč a jak vzbudit v dětech zálibu v rýmování, slovních hříčkách, písních a rytmických cvičeních? Kde všude je schovaná hudba? Jak toto téma propojit se vším, co během dne děláme? Je důležitá spisovná čeština pro malé děti? Jak přirozeně a hravě podpořit rozvoj řeči?

Neumíte zpívat? No a co!

O lektorce:

Zuzana Sýkorová vystudovala SPGŠ, obor vychovatelství. Pracovala v jako asistentka pro mentálně postižené, lektorka výtvarného hraní pro rodiče s dětmi a výtvarných a řemeslných dílen pro děti i dospělé a také jako učitelka ve státní i soukromé MŠ. Nakonec založila lesní školku Esedra, kde je ředitelkou a průvodkyní. Zároveň působí jako lektorka keramiky a ekologická koordinátorka na ZŠ. Je nadšenec do všech hudebních nástrojů, zpěvu, výtvarného tvoření a chovu zvířat. Velice ráda vymýšlí příběhy, které i žije.

JD3   Gregory Sommer - Zkušenosti stopaře

středa, pátek 13:30 – 15:30

Na dílně budete se stopařem Gregem objevovat a luštit zprávy, které zanechali obyvatelé přírodní lokality kolem Toulcova dvora. Možná budete překvapeni, kolik tajemství se skrývá v malém ostrůvku přírody uprostřed města.

Konsekutivní tlumočení bude zajištěno.

O lektorovi:

Gregory Sommer vyrostl na severozápadním pacifickém pobřeží ve státě Washington. Zaujalo ho objevování a stopování a naučil se dovednostem pro život v divočině. Jako mladík strávil rok v divočině v New Jersey, kde žil v chýši, kterou si sám postavil. Studoval u Jona Younga umění mentoringu a spojení s přírodou, aby prohloubil své porozumění přírodě a místu. Již 15 let pracuje s dětmi i dospělými v různých přírodních programech a ve vzájemném mentorství. V současné době žije v Berlíně, je průvodcem v lesní školce a svobodné škole. Dospělým v různých kurzech předává své znalosti stopařství a dovednosti pro život v divočině. Dálkově se věnuje studiu gaelštiny na Sabhal Mòr Ostaig ve Skotsku.

JD4   Lucie Czerná -  Intuitivní a smyslové hry

středa, čtvrtek, pátek 13:30 – 15:30

Skrze hraní si se svým tělem se dostáváme blíž ke své vlastní intuici. Více jí nasloucháme a ona nás pak vede těmi pro nás nejlepšími cestami. Probouzejí se naše smysly. A o to jde, mít jasno a věřit si, následovat své vnitřní vedení, jehož součástí je sebepoznání, ale také velká sebekázeň. Intuitivní pedagogika si klade za cíl celostní rozvoj člověka, neboť: "Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl a když už jednou byl a je, tak má být to, co je a ne, to co není, jak tomu v mnoha případech je.” ~ Jan Werich

O lektorce:

Mgr. Lucie Czerná se intuitivní pedagogice věnuje již čtvrtým rokem. „Vnímám, že je hra, hravost, mou prapodstatou. Vede mě ke spojení uvědomění mysli a fyzického těla, k rozvoji a poznávání svých talentů. Jsem velmi ráda, že mohu tyto principy praktikovat a dále rozvíjet v naší lesní svobodné škole Bezince s dětmi, ale i s hravými dospělými nejen v Pobeskydí.“

JD5   Vendula Noháčová – Čteme s nečtenáři

středa, čtvrtek 13:30 – 15:30                                                                                                              

Dílna bude zaměřená na praktické ukázky práce s knihou s dětmi, které ještě samy nečtou. Jak v dětech probudit lásku ke knížce a touhu číst. Jak si to s knížkou užít a prožít? Práce s obrázkem i s textem. Součástí dílny bude ukázka zajímavých dětských knížek. Všechny lekce, které v rámci dílny projdeme, jsou vyzkoušené v praxi většinou s různými věkovými skupinami dětí. S sebou přineste dětskou knížku, kterou máte rádi nebo vás nějak zaujala.

O lektorce:

Vendula Noháčová vystudovala PF JU obor učitelství 1. stupně, dále PF UK obor Speciální pedagogika, je diplomovaná učitelka Montessori pedagogiky. Působí jako učitelka na malé ZŠ a MŠ Chotýšany, vede hodiny pro nečtenáře v mateřské škole. Pátým rokem působí jako lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V rámci těchto kurzů se věnuje především učitelům prvního stupně a mateřských škol.

JD6   Rudolf Hettich - Tajemství přírody

čtvrtek, pátek 13:30 - 15:30

Dílna umožní účastníkům a účastnicím nahlédnout do různých biotopů. Budeme zkoumat společenství rostlin a zvířat, etnografii a geologické aspekty – to vše s ohledem na využití v předškolní pedagogice. Poznání přírody spočívá v přírodě samé. Musíme vyjít ven, abychom rozšířili své vědomosti, zaostřili svůj pohled, pochopili zákonitosti a procesy. Zažijeme napínavé objevování neznámých končin v trávě a v kmeni stromu, života ve vodě, v říši brouků, motýlů a hmyzu, ve světě květin, travin, mechů a lišejníků. Nahlédneme do tajů botaniky a biologie zcela jinak, než jak to většina z nás zná ze školních lavic.

Konsekutivní tlumočení zajištěno.

O lektorovi:

Rudolf Hettich je environmentální pedagog, tvůrce přírodních hřišť a zahrad, lektor, fotograf, zakladatel německé Společnosti pro přírodní a environmentální vzdělávání, školy Naturgarten Schule a nakladatelství Rudolf Hettich Verlag.

V ČR v současnosti vede vzdělávací program Přírodní pedagogika v rámci projektu Rozvíjení kapacit lesních MŠ v ČR realizovaný Asociací lesních MŠ.

JD7   Štěpánka T. Čížková – Písně v rytmu roku

středa, čtvrtek, pátek 13:30 – 15:30

„Mým úkolem je vytvářet příhodné podmínky, ve kterých úplně každý může tvořit hudbu – využít skryté zdroje a probudit svou tvořivost, vidět a zažít svůj potenciál.“ Otevři se tvořivosti – ve slovech, rytmu, melodii! Dílna bude zaměřená na vlastní tvorbu písní pro školku. Základy hudební improvizace.

O lektorce:

Štěpánka Čížková je průvodkyně světem hudby, muzikoterapeutka, šamanka, religionistka a zpěvačka. Několik let se věnuje hudebním dílnám a muzikoterapii. Provází hudební prožitkové programy pro jesle, školky, školy, festivaly, kluby pro rodiče s dětmi. Působila také v Dětském klubu Živáček, s nadšením navštěvovala první ročník projektu Školka blízká přírodě organizovaný ALMŠ. Spoluzaložila ZŠ KAIROS v Dobřichovicích, pořádá inspirativní kurzy pro seberozvoj lektorů, průvodců, pedagogů i rodičů.  

JD8   Jiří Pechouš – Sebepéče: jak být ve svém středu

Středa, čtvrtek, pátek 13:30 – 15:30

Jak se o sebe starat, abychom se nepřiblížili k hranici vyhoření? Jaké jsou priority během dne, týdne, roku vzhledem k fungování těla? Jak to zařídit a nežít během školkového roku “na dluh”? Jak vnímat svoje tělo, jeho signály a co s tím? Seznámení s řadou praktických způsobů a cvičení v každodenním životě. Prohloubení porozumění vlastnímu tělu, spojení se sebou, se svým středem. Zvědomění potřeb schopností i talentů jednáním svého středu, rozhodování k dalším krokům z místa klidu, jistoty a zdravého sebevědomí.


O lektorovi:

Jiří Pechouš je průvodce dětí v LMŠ Devětsil. Po několika letech v tržním prostředí zakotvil v pomáhajících profesích. Nejdříve v ústavu pro mentálně postižené, před sedmi lety pak právě v lesní mateřské škole. Absolvoval kurz Respektovat a být respektován, semináře intuitivní pedagogiky, akreditovaný program Průvodce dětí
 světem zaměřený na prohloubení konceptu udržitelného rozvoje v praxi pedagogů, kteří vychovávají a vzdělávají předškoláky v kontaktu s přírodou. Prošel několikaletým výcvikem bodyworku, holistického léčení Ruce světla a také výcvikem ve vedení rodinných konstelací.

JD9   Marie Rumlenová – Tvorba osobní vůně

Středa, čtvrtek 13:30 – 15:30

Tvorba osobní vůně je oddechově-relaxační dílna. Aromaterapie může v praxi pedagoga pomoci k vyrovnanosti, podpořit psychiku, povzbudit a dodat energii. Přijďte si namíchat osobní vůni pro povzbuzení, soustředění, energii, uvolnění nebo harmonizaci.

Naučíte se, jaké přírodní vůně – esenciální oleje použít.

Maximální počet účastníků je 10 osob!

O lektorce:

Marie Rumlenová vystudovala obor kulturologie na FF UK. Studovala herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Deset let se věnovala vedení kreativních programů pro rodiče s malými dětmi. Nyní působí jako lektorka seminářů komunikace a osobního rozvoje. Studuje aromaterapii a psychofonetiku - metodu terapie a seberozvoje pomocí gest a hlásek. Propojuje práci s tělem a vůní v koučování jednotlivců, skupin a týmů. Třetím rokem pracuje jako týmová supervizorka pro ALMŠ.

 

Kontinuální dílny

středa, čtvrtek, pátek 16:00 – 18:00

KD1 Robert Janč – Klaun

Pozor, rozdílný čas konání!

středa 21:00 - 23:00, čtvrtek a pátek 16:00 - 18:00.

Cílem tohoto workshopu je zažít stav klauna. Klaun není divadelní postava nebo charakter a záměrně ho zde nazývám stavem bytí, protože to vnímám jako nejvýstižnější. Stav maximálního otevření se a bytí v přítomnosti, kdy je vše možné. Styčným bodem mezi klaunem a světem dětí je hra a smích. Stejně jako dítě, i klaun svůj okolní svět objevuje skrze hru. Při hraní her jsme přítomní, soustředění na pravidla a velmi přirození. To úplně stačí, abychom se stali klaunem.

Zaměříme se na uvolnění a otevření se přes hru, hledání vlastního klauna a to zejména zaměřením se na jedinečnost každé(ho) ze zúčastněných a fyzický detail.

Budeme hledat situace, ve kterých je možné přenést získanou zkušenost do procesu práce s dětmi.

Dvě důležitá upozornění:

Účastníci workshopu přijdou do kontaktu sami se sebou a věřím, že jim to udělá radost. První část workshopu ve středu se odehraje v noci 21:00-23:00, namísto v obvyklý čas 16:00 - 18:00! Zahrajeme si noční dobrodružnou hru. S sebou doporučujeme vzít baterku.

O lektorovi:

Robert Janč (1978) zkusil být učitelem, ale nevyšlo to, protože se stal hercem, osvětlovačem a bedňákem. Pak potkal Zdravotní klauny a zjistil, že je klaun. Od té doby jím zůstal a klaun ho provází vším, co dělá – návštěvami v nemocnicích, divadlem, workshopy pro pedagogy i prací v lesní školce. V lesní školce začal pracovat, poté, co udělal dojem na zakladatelky LK Pramínek hrou s dětmi na honěnou. Školkové děti ho od té doby, stejně jako klaun, mnohému naučily.  

KD2 Martina Březinová - Jednoduchá práce se dřevem ve školce

Dílna je určena začátečníkům a všem, kdo chtějí s dětmi předškolního věku pracovat se dřevem, ale bojí se toho.

První den si povíme, jak bezpečně pracovat s nářadím s dětmi předškolního věku a jak práci se dřevem postupně zavádět. Ukážeme si, které nářadí je nezbytné, co se může hodit a s čím si nemusíte lámat hlavu. Druhý den se vydáme do přírody, budeme si hrát a tvořit z toho, co nám les nabídne. Třetí den se pustíme do řezbání s nožem a dlátky z měkkého dřeva, ideální to činnost pro předškoláky.

Povíme si, jaké projekty můžete vymyslet třeba s rodiči – prolézačka, domeček pro děti, pískoviště, venkovní kuchyň. Dostanete praktické tipy, kde sehnat nářadí a materiál.

O lektorce:

Martina Březinová – začátky její práce se dřevem se váží ke společným okamžikům s tatínkem v dílně, kdy nejdříve jen přihlížela a pak i přidávala ruku k dílu. Po narození svých dětí se ke dřevu vrátila. V liberecké školce Lesmír, kterou vede, se dřevem pracuje pravidelně. Společně s Markem Vodičkou, od kterého se mnohé naučila, vede v Lesmíru také řezbářské kurzy pro rodiče a děti.

KD3 Marie Rumlenová - Nenásilná komunikace

Přežiti lidského druhu závisí na naší schopnosti rozpoznat, že naše dobro a dobro těch ostatních je ve skutečnosti jedno a to samé. ~ Marshall B. Rosenberg

Kde vlastně násilí vzniká? Proč se k němu někdy uchylujeme? Jak tvořit harmonii ve vztazích okolo sebe a uvnitř sebe? Jak si zachovat integritu a lidskost ve vypjatých situacích? Kde hledat podporu? Jak ovlivnit narůstající konflikt? Jaké kompetence můžeme dětem předat, aby jim pomáhaly efektivně řešit konflikty?

Dílna vám představí Nenásilnou komunikaci a její základní pilíře. Osvojíte si základní dovednosti k vytváření podmínek pro úspěšné řešení konfliktů, principy procesu empatického nasloucháni a role naslouchání v dialogu.

Budete mít příležitost vyzkoušet si umění naslouchat sobě samému i v náročných situacích. Získáte rady, jak se orientovat v konfliktu, a návody na trénink a řešení situací s dětmi, partnerem a v práci.

Metodu nenásilné komunikace rozvinul Marshall B. Rosenberg. Je založená na naslouchání sobě a partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity své i druhých. Pomáhá překonávat navyklé vzorce, řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na úctě a spolupráci.

O lektorce:

Marie Rumlenová vystudovala obor kulturologie na FF UK. Studovala herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Deset let se věnovala vedení kreativních programů pro rodiče s malými dětmi. Nyní působí jako lektorka seminářů komunikace a osobního rozvoje. Studuje aromaterapii a psychofonetiku - metodu terapie a seberozvoje pomocí gest a hlásek. Propojuje práci s tělem a vůní v koučování jednotlivců, skupin a týmů. Třetím rokem pracuje jako týmová supervizorka pro Asociaci lesních MŠ.

KD4 Zuzana Sýkorová - Hlína není špína aneb od hroudičky k příběhu

Začneme krátkým pohledem do minulosti. Jak to všechno s hlínou začalo?

Při povídání nad hlínou pod rukama vzniknou hlavy loutek, které na závěr ožijí při krátkém divadelním kousku. Když práce půjde lehce, oživíme hlavy, a v pátek sehrajeme kousek, co nás všechny baví. Intuitivní tvořivé dílně nebude chybět metodika práce s materiálem a spousta inspirace pro praxi ve školce.

S sebou: pracovní oděv, krabice od bot na vyrobené klenoty, a čistá hlava bez očekávání a dumání nad cílem. Příspěvek na materiál bude činit 50,- Kč

O lektorce:

Zuzana Sýkorová vystudovala SPGŠ, obor vychovatelství. Pracovala v jako asistentka pro mentálně postižené, lektorka výtvarného hraní pro rodiče s dětmi a výtvarných a řemeslných dílen pro děti i dospělé a také jako učitelka ve státní i soukromé MŠ. Nakonec založila lesní školku Esedra, kde je ředitelkou a průvodkyní. Zároveň působí jako lektorka keramiky a ekologická koordinátorka na ZŠ. Je nadšenec do všech hudebních nástrojů, zpěvu, výtvarného tvoření a chovu zvířat. Velice ráda vymýšlí příběhy, které i žije.

KD5 Johana Passerin - Rytmus a rituály v předškolním vzdělávání

„Rytmus nahrazuje sílu.“

~ Rudolf Steiner

Rytmus je v člověku, v hudbě, v ročních obdobích, v pohybu planet. Rytmus je nádech a výdech. Noc a den. Konání a odpočinek. Setí a sklizeň. Celý náš život je rytmický. Z vědomého bytí v rytmu můžeme čerpat sílu. Rytmus nám přináší bezpečí a srozumitelnost. V širším kontextu jsou rytmus a rituály vlastně stavebními kameny cyklického času, tak důležitého pro malé dítě.

Seminář se bude zabývat rytmem v nás, v dětech, v sociálním organismu školky. Hledáním rytmu, který by v první řadě odpovídal potřebám malých dětí, a až následně pohodlí nás dospělých. Účastníkům přinese pochopení důležitosti přechodů mezi jednotlivými fázemi, zásobu praktických říkanek a písniček pro svátek i všední den ve školce. Prostor bude věnován také sdílení otázek z praxe účastníků.

O lektorce:

Johana Passerin působí sedmým rokem jako průvodkyně v lesní školce. V rámci studia Semináře waldorfské pedagogiky navštívila školky v Dánsku, Izraeli, Německu, Švédsku a Skotsku. V roce 2014 studium ukončila a zároveň se svými kolegy a několika rodiči založila v Praze na Bílé hoře školku Hvězdy v lese. Je místopředsedkyní Asociace lesních MŠ, mentorkou a lektorkou.

KD6

Tereza Valkounová - Stavební kameny Školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program (ŠVP) je mapou pro pedagogy i rodiče. Popisuje cesty, které si školka zvolila pro svou každodenní práci v podobě metod, organizačního nastavení a stěžejních vzdělávacích témat. Jasně ukazuje cíle, ke kterým děti vede. Na konci cesty pomáhá ohlédnout se a změnit to, co nikam nevede.

Na dílně budeme pedagogickým jazykem formulovat opěrné body ŠVP. Velký prostor bude mít sdílení dobré praxe zasazené do struktury kvalitního ŠVP.

S sebou: vytištěný pedagogický program své školky.

O lektorce:

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D. sleduje uplatnění konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který ji přivedl k hlubšímu zájmu o lesní mateřské školy. Spoluzaložila a vede Asociaci lesních mateřských škol. Jejím oblíbeným tématem je bezpečné riziko ve vzdělávání. Účastní se legislativních jednání týkajících se předškolního vzdělávání v přírodě.

KD7

Alena Kopřiva Chadová - Zahradníci a sběrači v lesních MŠ

Tématem dílny bude utváření prostředí lesních školek (a jejich okolí) pro potřeby zpestření jídelníčku dětí i průvodců v průběhu celého roku. Dílna seznámí se základy permakultury (tj. dlouhodobě udržitelného hospodaření ve spolupráci s přírodou), představí ukázky již existujících přírodních zahrad MŠ, sadů či jedlých lesů, a poskytne  možnost podělit se o své zkušenosti (přineste své fotografie!).

Budeme hovořit o typech krajiny, půdy, porostu. O ekosystémech. O úskalích pěstování na neoploceném pozemku, o rostlinách, keřích i stromech (s jedlými plody) vhodných do lesního, často stinného, prostředí. O porozumění prostředí, ve kterém žijeme, které kultivujeme a jehož jsme nedílnou součástí. Jak utváříme své okolí my a jak utváří naše okolí nás? Jak do lesa voláme? A co se ozve?

O lektorce:

MgA. Alena Kopřiva Chadová pochází z rodinného hospodářství a vystřídala různé role a zaměstnání: grafická designérka, matka dvojčat, permakulturní zahradnice, lektorka, členka několika spolků, průvodkyně PraLETSem a třeba uchovatelka starých odrůd. S mužem zrekonstruovali dům s použitím přírodních materiálů (mj. ve spolupráci s J. Hozmannem, který na Letní škole přednášel v roce 2016), upravili zahradu a obdrželi certifikát Ukázkový permakulturní projekt a Ukázková přírodní zahrada. Druhým rokem koordinuje komunitní zahradu Bohumila, na které díky zapojeným rodinám vznikl i Lesní klub sOOvička.

 

Večerní a průběžný program

Ranní zpívání v kruhu - Štěpánka Trojská Čížková

středa 26. 7. a čtvrtek 27. 7. 8:30 – 9:00

Probuď se do nového dne a rozezni svůj hlas v kruhu sounáležitosti.

Oživ mysl i tělo.

Ano, dlouho, dlouho už to chtělo.

Zazpíváme píseň, spadne z nás tíseň.

Mysl se projasní a otázky se objasní.

Napijem se čisté vody,

rozezníme srdce kroky.

Zpěvokruh se Štěpánkou T. Čížkovou

středa 26. 7. a čtvrtek 27. 7. 19:00 – 20:00

Dýchej, zvuč, odpočívej a čerpej sílu. Zpívej jakoby se nikdo nekoukal: kánony, a capella, bodypercussion, vícehlasé písně. Prostor pro fantazii, humor a tvořivost.

Mantry a písně otevírající srdce

středa 26. 7. od 21:00

Jam session ve Stájích se Štěpánkou Trojskou Čížkovou. Koncert bude takový, jaký si ho sami uděláme. Muzikanti, nezapomeňte přibalit hudební nástroje!

Setkání u ohně a tombola

čtvrtek 27.7. od 20:30

Prostor pro sdílení, odpočinek a zábavu. Vloni měla tombola ohromný úspěch a stala se součástí improvizovaného klaunského představení. Také letos do tomboly věnují své dárky účastníci Piditrhu, ale donést nějakou drobnost mohou i účastníci Letní školy.

Piditrh

středa 26. 7. - pátek 27. 7. vždy 9:00 - 18:00

V hlavním přednáškovém sále bude připraven prostor pro výrobce, prodejce, vydavatele nebo jiné organizace, jejichž činnost souvisí s pobytem v přírodě, pedagogikou, udržitelným rozvojem, sociálním podnikáním. Chceme propojit, inspirovat, podporovat. Najdete zde například:

  • funkční oblečení a obuv aneb celý rok venku v teple a suchu,
  • spacáky a batohy pro velké i malé milovníky přírody,
  • knihy a časopisy s pedagogickou a environmentální tématikou,
  • hudební nástroje,
  • pomůcky pro objevování přírody, edukační pomůcky (lupy, herbáře, určovací karty, skripta),
  • nádobí a termosky (zdravé a fair trade),
  • ekodrogerii,
  • výtvarný materiál,
  • výrobky z chráněných dílen,
  • sociální projekty, které zasluhují pozornost a podporu.

Zboží nabízejí či vystavují sami prodejci. Pokud chtějí, mohou věnovat dárek do tomboly, který následně udělá obrovskou radost účastníkům akce.

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Registrovat se